Advies Reikwijdte en Detailniveau

In het Advies Reikwijdte en Detailniveau Zuidasdok wordt aangegeven welke milieu-informatie de projectMER dient te bevatten en hoe de projectMER moet worden opgezet. Mede op basis van de zienswijzen op de kennisgeving projectMER en de adviezen van onder andere de commissie voor de m.e.r. van 11 februari 2014 op het concept Advies Reikwijdte en Detailniveau, is het definitieve Advies Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld.