skip to main content
Alle artikelen

Alle artikelen

Gekozen filters:
werken

Extra geluids- en veiligheidsmaatregelen voor Zuidasdok

Zuidasdok neemt aanvullende maatregelen om geluidsoverlast te verminderen en de veiligheid te verbeteren. Bij de Rozenoordbrug over de Amstel komt een extra geluidscherm en bij het knooppunt de Nieuwe Meer een zwaardere vangrail. Met deze maatregelen verwachten we tegemoet te komen aan bezwaren die bij de Raad van State zijn ingediend tegen het Tracébesluit ‘Zuidasdok’.
werken

Ontheffing Wet natuurbescherming verleend voor Zuidasdok

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aan Zuidasdok een ‘ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming’ verleend. Op de aanvraag van de ontheffing was één formele reactie (zienswijze) binnengekomen.  
werken

Perronkappen station Amsterdam Zuid: niet dicht, wel groen

Waarom krijgt het nieuwe station Amsterdam Zuid geen gesloten overkapping? Die vraag is diverse malen gesteld, onder meer tijdens de informatiebijeenkomsten over het project Zuidasdok.
werken

Bijna alle bezwaren tegen Zuidasdok ongegrond verklaard

De Raad van State heeft op 26 april uitspraak gedaan in de beroepsprocedure over het Tracébesluit en het Bestemmingsplan Zuidasdok. In totaal zijn de beroepen van zestien bezwaarmakers behandeld. De meeste zijn ongegrond verklaard. In de beroepen van drie bezwaarmakers moet Zuidasdok nadere uitleg geven over geluidshinder en de verkeersveiligheid. In deze drie zaken heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan.
werken

Presentatie Zuidasdok 'the movie'

Eind februari is Zuidasdok gegund aan aannemerscombinatie ZuidPlus. Sindsdien zijn we op doorreis in het Amsterdamse -en daarbuiten- om een toelichting te geven op het project, de impact van de werkzaamheden en de maatregelen die we nemen om de impact te beperken. Heeft u de bijeenkomsten gemist? U kunt de presentatie nu ook vanuit huis bekijken.
werken

Drie bijeenkomsten Zuidasdok om buurt te informeren

Nu voor Zuidasdok een aannemer is geselecteerd en er meer bekend is over het project, willen we deze informatie natuurlijk graag met u delen. Daarom organiseren we in maart drie buurtbijeenkomsten waarin we een toelichting geven op het plan dat de aannemer heeft ingediend en waarin we uw vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.
werken
3

Kapvergunning Zuidasdok verleend

Er is een kapvergunning verleend voor de bomen in het projectgebied van Zuidasdok. Voor de realisatie van Zuidasdok moeten wij circa 14.400 kappen. Hoe nu verder?
werken

Start ambitieuze tender A10-strook in Kop Zuidas

In het deelgebied Kop Zuidas (tussen de RAI, de A10 en de Amstel) wordt op de strook langs de A-10 ontwikkeld. Die krijgt een gemengde bestemming van kantoren, woningen en voorzieningen.
reizen
werken
wonen

‘Zuidasdok is een reusachtig mooi én ingewikkeld project’

ZuidPlus heet de combinatie van bedrijven die Zuidasdok gaat bouwen. Peter den Dekker is de projectdirecteur. Hij leidde al sinds april 2015 het team dat de aanbieding maakte voor de realisatie. Nu mag ZuidPlus het winnende plan gaan uitvoeren. En wel in nauwe samenwerking met het projectbureau Zuidasdok, dat opdrachtgever is. ‘De verstandhouding is zo goed, dat we een vliegende start kunnen maken’, zegt Den Dekker.
werken

Contract voor bouw Zuidasdok getekend

Het contract is ondertekend, de bouw Zuidasdok komt steeds dichterbij. Vandaag kreeg ZuidPlus definitief de opdracht om Zuidasdok te bouwen. Dat gebeurde in het bijzijn van minister Schultz van Haegen en Wethouder Pieter Litjens (Verkeer, Vervoer en Organisatie).
werken

Ontheffing voor Zuidasdok nog niet ter inzage

Voor het project Zuidasdok is onlangs een ontheffing op de wet Natuurbescherming aangevraagd. Dit heeft betrekking op werkzaamheden die voor het project uitgevoerd moeten worden en impact hebben op flora en fauna. In de digitale Staatscourant, Stadsblad de Echo en Weekblad voor Ouder Amstel is te lezen dat deze ontheffing vanaf 26 januari ter inzage ligt. Deze kennisgeving was echter voorbarig aangezien er over het ontwerpbesluit ontheffing Wet Natuurbescherming nog overleg plaatsvindt.
werken

Voorlopige winnaar aanbesteding Zuidasdok bekend

Na een lange aanbestedingsperiode van bijna drie jaar is het project Zuidasdok voorlopig gegund aan de combinatie ZuidPlus (Heijmans, Fluor en Hochtief). Op 19 januari heeft het Opdrachtgeversoverleg (OGO) dit besluit bevestigd. Direct daarna hebben we zowel de winnaar als de andere gegadigde van het besluit op de hoogte gebracht en hebben we een persbericht uitgestuurd. Het gaat om de bekendmaking van wat officieel het ‘voornemen tot gunning’ genoemd wordt. Met andere woorden: welke aannemerscombinatie de voorlopige winnaar is. Met het kenbaar maken van dit voornemen gaat de zogeheten ‘Alcatelperiode’ van start.
  1. Vorige
  2. 1
  3. 8
  4. 9
  5. 10
  6. 11
  7. 12
  8. Volgende