Bereikbaarheid

Steeds meer mensen reizen van en naar Zuidas. Ze doen dat per auto, trein, fiets of andere vormen van vervoer. De verkeersdrukte neemt snel toe. Tegelijkertijd zorgen de bouw van duizenden woningen en de verbouw en nieuwbouw van kantoren voor extra hinder. Dat geldt ook voor de aanleg van nieuwe infrastructuur, zoals Zuidasdok. Af en toe zijn wegen afgesloten of gelden omleidingsroutes. Wat betekent dat voor u?

Omleidingen

Bij de bouw of verbouw van woningen, kantoren en voorzieningen komt nogal wat kijken. Vaak moeten eerst kabels en leidingen worden verlegd, die in de weg liggen. Ze moeten naar elders en dat betekent dat ook op een andere plek de straat opengaat. Verder zorgt bouwverkeer soms voor tijdelijke afsluitingen. Of zijn wegen om veiligheidsredenen enige tijd onbereikbaar. Voor voetgangers, fietsers en automobilisten gelden dan omleidingsroutes. We proberen die tijdig aan te kondigen. En ter plekke doen we ons best om weggebruikers met verkeersinformatieborden te wijzen op het beste alternatief.

Foto: Marcel Steinbach

A10 en station Zuid

In 2019 is Zuidasdok van start gegaan. Dit zeer omvangrijke project verbreedt de A10 Zuid en brengt deze rijksweg in het hart van Zuidas onder de grond. Daar bovenop komen een nieuw station Amsterdam Zuid en een nieuwe terminal voor al het overige (openbaar) vervoer. Automobilisten en treinreizigers gaan veel merken van het werk aan Zuidasdok. Spoor en snelweg blijven tijdens de bouw weliswaar open, maar Zuidas zal minder goed bereikbaar zijn. We zijn nu al bezig om automobilisten tijdens de spits uit de auto te krijgen. Het is immers nu al filerijden en als we niets doen zal dat tijdens de bouwwerkzaamheden veel erger worden. Samen met werkgevers ontwikkelen we alternatieven voor de (lease)auto.