skip to main content
5 vragen over werkzaamheden de De Boelelaan Oost

1 Wat gaat er de aankomende tijd precies gebeuren met de De Boelelaan?

“De De Boelelaan wordt de komende jaren, vanaf de Europaboulevard tot de Beethovenstraat, flink aangepakt. Er is onder de grond veel werk nodig; aan kabels en leidingen. Wanneer dat klaar is, krijgt de straat een hele nieuwe inrichting. Ook leggen we een nieuwe watergang (gracht) aan. Om dit allemaal mogelijk te maken, zijn er ook nog diverse werkzaamheden nodig in aangrenzende gebieden. Een ingrijpend project voor de weggebruiker dus.”

2 Een gracht? Voor pleziervaart?

“Het verlengen van de gracht, die nu al langs een deel van de De Boelelaan loopt, is belangrijk voor de waterhuishouding. Via deze nieuwe watergang zal in de toekomst veel water worden afgevoerd naar het gemaal bij de Amstel. Dit is nodig vanwege alle nieuwbouw in Zuidas en vanwege de aanleg van het Zuidasdok. De gracht staat niet in verbinding met de grachtengordel, dus pleziervaart zal zich beperken tot rubberbootjes van bewoners.”

3 Waarom is zo’n herinrichting in Zuidas nodig?

“Zuidas is vol in ontwikkeling en dit vereist aanpassingen aan de onder- en bovengrondse infrastructuur. Ondergronds gaat het om riolering, gas- en waterleidingen en om data- en elektriciteitskabels. Bovengronds zijn vooral het uitbreiden en verbeteren van de weg en het aanpassen van kruisingen van groot belang. Als je na de werkzaamheden met de auto vanaf de oostkant aan komt rijden, is de kans op files veel kleiner.”

Artist impression van de vernieuwde De Boelelaan Oost

4 En de bomen op de De Boelelaan Oost? Moeten die gekapt worden?

“De huidige bomen moeten helaas in februari 2016 gekapt worden. Behoud of verplaatsen van de bomen bleek helaas niet mogelijk. In de nieuwe situatie komen aan beide zijden van de straat gelukkig wel weer bomen terug, zelfs meer dan er nu staan.”

5 De De Boelelaan is een belangrijke toegangsweg naar Zuidas. Hoe blijven de woningen en bedrijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden?

“Het bereikbaar houden van de omgeving is een van de grote uitdagingen voor dit project. De werkzaamheden worden daarom gefaseerd uitgevoerd, zodat het mogelijk blijft om auto-, fiets- en voetgangersverkeer langs het bouwterrein te leiden. Alle woningen en bedrijven die voor hun bereikbaarheid afhankelijk zijn van dit deel van de De Boelelaan, blijven tijdens de uitvoering bereikbaar. Wel neemt de capaciteit van de weg af, waardoor er voor autoverkeer ook een omleidingsroute nodig is.”

Kortom

Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar maar hou rekening met een langere reistijd. We raden alle weggebruikers aan de spits te mijden, de omleidingsroutes te volgen, gebruik te maken van alternatief vervoer zoals het OV of de fiets of thuis te werken. U kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om elders te parkeren en het laatste stuk met OV af te leggen. U kunt al in Amsterdam parkeren voor €1 euro per dag. Kijk hiervoor op de website van PenR.

Geef uw mening