skip to main content
Dialoog Zuidasdok en aannemers ten einde

Vrijwel geen onderwerp is onbesproken gebleven, maar wat precies ter tafel is gekomen… dat blijft nog geheim. De gesprekken uit de dialoogfase zijn namelijk vertrouwelijk. In de overleggen geven zowel wij als de aannemers onze kijk op zaken, signaleren eventuele risico’s en verkennen mogelijke oplossingen. De opbrengst gebruiken de aannemers om te komen tot het beste voorstel voor de uitvoering van het werk. In november van dit jaar dienen ze hun plannen in en als alles goed gaat is in februari de aannemer bekend die het werk mag uitvoeren.

Werkzaamheden wanneer merkbaar?

Betekent dit dat er begin 2017 wordt gestart met de bouw van Zuidasdok? Ja en nee. Naar verwachting zullen we na gunning snel starten met de voorbereidende werkzaamheden, zoals bodemonderzoek en het verleggen van kabels en leidingen. Buiten zal dan al één en ander merkbaar zijn. Maar voordat het echte werk losbarst, naar verwachting eind 2017, moet er nog veel bureauwerk worden verricht. Dit vanwege het Design & Construct contract waarbij de aannemer niet alleen zorgt voor de bouw van de tunnels, de verbreding van de A10 Zuid en de uitbreiding van station Amsterdam Zuid, maar ook verantwoordelijk is voor het ontwerp (uiteraard binnen de door ons gestelde randvoorwaarden). Omdat het ontwerp nog niet bekend is, hebben wij impressies gemaakt van hoe Zuidasdok er mogelijk uit kan zien. Het resultaat ziet u op deze pagina. Uiteindelijk wordt natuurlijk het ontwerp van de aannemer gebouwd.

Artist impression Station Zuid

Bereikbaarheid Zuidas onder druk

Bouwen in de stad gaat helaas gepaard met hinder. Een omvangrijk project als Zuidasdok zal de komende 10 jaar een behoorlijke impact hebben op het gebied, ook in wisselwerking met de vele andere ontwikkelingen in Zuidas. Vaststaat dat het veel drukker wordt in het gebied. Momenteel maken dagelijks 80.000 reizigers gebruik van station Amsterdam Zuid, in 2030 is stijgt dit aantal naar circa 300.000. Ook het gebruik van de A10 Zuid, nu dagelijks meer dan 100.000 voertuigen per rijrichting, zal intensiveren. De komst van Zuidasdok zorgt op lange termijn voor een betere bereikbaarheid van Zuidas. Maar voordat het zover is, moeten de tanden nog een poos op elkaar. In eerste instantie zullen de vele bouwactiviteiten de bereikbaarheid van Zuidas onder druk zetten. Wij zoeken samen met partijen naar mogelijkheden om Zuidas ook de komende periode zo bereikbaar mogelijk te houden voor bewoners en bezoekers.

Geef uw mening