skip to main content
Steun voor varkens en boomvalken

Betsy en haar familie zijn populair, ook op Facebook. Nogal wat mensen zijn verbolgen over het gedwongen vertrek van de Zuidas. In 2010 streek de familie Bofkont neer in de Zuidas, op de toen nog braakliggende grond tegenover het hoofdkantoor van de ABN AMRO. Na de bouwstart van de woningen zochten we, samen met de familie Bofkont, naar een andere plek. Die vonden we in het bosje langs de Parnassusweg waar Betsy – fokzeug 1818 – en haar partner op 16 maart 2014 een nieuw thuis vonden. Met veel zorg en toewijding namen Dafne en Dennis, de gangmakers van de familie Bofkont, de zorg voor de biggetjes die er geboren werden op zich. Met de start van bouwproject NoMA House in 2016 verhuisden de varkens naar het noordelijk terreingedeelte en halveerde hun biotoop. Vorig jaar lieten wij weten dat in 2017 een onvermijdelijk afscheid noodzakelijk zou worden, om de start van een nieuw bouwproject mogelijk te maken.

Ramp

Maar twee weken geleden voltrok zich een kleine ramp: de varkensboerderij van de familie Bofkont brandde tot de grond toe af. Het was daarom een hele opgave om de scharrelvarkens terug te laten keren naar Amstelveen. Een onvoorziene en heel vervelende samenloop van omstandigheden. Het werd dus een afscheid dat ook wij ons anders hadden voorgesteld. We bewaren geweldige herinneringen aan het verblijf van de Bofkonters en leven enorm mee met Dafne en Dennis en zijn ons goed bewust van de lastige en zware omstandigheden voor de familie Bofkont.

Crowdfunding

Via crowdfunding probeert de familie nu geld in te zamelen om hun bedrijf te kunnen herstarten. We ondersteunen dat van harte en hopen dat veel mensen de Bofkonters wil steunen. Zuidas heeft 15.000 euro bijgedragen, waarmee onder meer de verhuiskosten kunnen worden betaald.

Boomvalk

Maar de varkens waren niet de enige gebruikers van het bosje. In 2015 broedde een paartje boomvalken, een beschermde vogelsoort, in het te kappen bosje. De Vogelwerkgroep stelde dat het hele bosje gezien moet worden als vaste rust- en verblijfplaats van de boomvalk en daarom moest blijven bestaan. Na hun overwintering in Afrika komen ze immers weer deze kant op.

Daar stond het standpunt van een externe roofvogeldeskundige tegenover: de boomvalk bouwt niet zelf een nest, maar maakt gebruik van de nesten van kraaien en eksters die het broedseizoen achter de rug hebben. Uit onze monitoring blijkt dat het boomvalkechtpaar steeds op verschillende plekken in het gebied heeft gebroed. De vogel zoekt dus niet zozeer hetzelfde stekje, maar een ‘vers’ bestaand nest. Die zijn er voldoende in zijn territorium. Bovendien gaan we drie kunstnesten bouwen, zodat de boomvalk zeker een plekje vindt wanneer hij in april terugkeert in ons land.

De Vogelwerkgroep stapte naar de rechter om voor elkaar te krijgen dat we, ondanks de kapvergunning, de bomen moesten laten staan. Op dinsdag 7 februari deed de Raad van State een uitspraak. Die volgde onze deskundige en wees het verzoek tot schorsing af, waarmee de kapvergunning gehandhaafd is gebleven en de bomen gekapt kunnen worden.

Nieuwbouw en herplanten

Het verwijderen van groen is natuurlijk niet leuk, maar in dit geval onvermijdelijk voor de doorontwikkeling van Zuidas. Waar mogelijk herplanten we de bomen. Als dat niet mogelijk is, zorgt het Zuidas Herplantfonds dat ergens nieuw groen wordt aangeplant. Dat laatste geldt voor de bomen die nu verdwijnen. De bomen bleken namelijk in niet al te goede conditie te zijn. Met de kap is maandag 13 februari begonnen.