skip to main content
Alles in gereedheid voor de boomvalk

Zuidas heeft bij de kapvergunning een compenserende maatregel meegekregen om binnen een straal van twee kilometer drie kunstnesten te plaatsen voor de boomvalk. Eén keer eerder is er een boomvalkpaar, na een lange tocht uit Afrika, neergestreken in het voormalige bosje langs de Parnassusweg, om er te broeden. In de nabijheid zijn ze vaker gezien. Genoeg reden om hen gastvrij te ontvangen in hun territorium.

Hergebruik bestaande nesten

Boomvalken bouwen niet zelf een nest, maar gebruiken bestaande nesten van kraaien en eksters. Hun kroost verlaat in april het nest en rond die tijd komen boomvalken vanuit tropische sferen aan in noordelijke streken als de onze om er te broeden. Met de kunstnesten is er kans dat de valk een leeg nest aantreft. Volgens ecologen zijn ze goed in staat om de nieuwe plekken en zo hun voortbestaan veilig te stellen.

Succes in Leiden

Er is ervaring met het plaatsen van kunstnesten. In Leiden bijvoorbeeld. Daar heeft een boomvalkenpaar met succes voor nageslacht gezorgd in een kunstnest. Amsterdamse stadsecologen hebben samen met roofvogelspecialisten van Bureau Waardenburg gezocht naar de beste locatie voor de kunstnesten en kwamen uit bij het Gijsbrecht van Aemstelpark. Of de boomvalken er daadwerkelijk neerstrijken, bepalen alleen zijzelf. Maar wat ons betreft zijn ze van harte welkom.

Geef uw mening