skip to main content
Kop Zuidas-gesprekken: een deel staat vast, maar wij zoeken de ruimte

Ruimte voor de buurt

Onder andere bewoners, uit Kop Zuidas en de Veluwebuurt, het BewonersPlatform Zuidas, bedrijven als RAI, Cordaan en de Liberaal Joodse Synagoge deelden hun ideeën over Kop Zuidas. Het verbinden en samenkomen in de nieuwe buurt kreeg een concrete invulling. Zo nodigde Manon Bino van de Liberaal Joodse Synagoge iedereen uit voor een bezoek aan de synagoge. Zorginstelling Cordaan maakt een binnentuin in haar nieuwe vestiging, waar ook ruimte is voor de buurt.

Michel Bouquet: “Ik hoop dat de nieuwe buurt alle kansen biedt om niet alleen samen te wonen, maar ook samen te leven.”

Reactie geven op ontwerp bestemmingplan

Na de zomer delen wij het ontwerp-bestemmingsplan en kan iedereen  op het plan reageren (zienswijzen). Naar verwachting neemt de gemeenteraad in de eerste helft van 2018 een besluit over het definitieve bestemmingsplan.

Geef uw mening