skip to main content
Nog 9 maanden werk aan de De Boelelaan

Het Verkeer: De Boelelaan

Duurt het nog lang?

De herinrichting van het oostelijk deel van de De Boelelaan begon in maart 2016. We zijn dus een jaar onderweg en hebben nog negen maanden te gaan. Tot nu toe wordt er vooral aan de noordkant van de straat gewerkt. Die werkzaamheden zijn, geheel volgens schema, eind mei gereed. Daarna begint het werk aan de zuidzijde van de weg. En die duren nog tot eind december.

Hoe ziet de De Boelelaan er uiteindelijk uit?

De weg krijgt tussen de Beethovenstraat en de Europaboulevard een heel nieuw uiterlijk. De nieuwe inrichting, waarbij ook de aansluitingen van een aantal straten op de De Boelelaan worden aangepast, zorgt voor betere doorstroming van het autoverkeer. Maar ook fietsers en voetgangers krijgen (op de nieuwe De Boelelaan) meer ruimte en comfort. Naast de verbeteringen voor het verkeer komen er nieuwe bomenrijen en groene bermen. Hiermee maken we een groene laan die op termijn helemaal tot aan het VUmc zal doorlopen. Naast de werkzaamheden aan de weg, leggen we ten noorden van de De Boelelaan ook nieuw water aan. Deze gracht is nodig om de afwatering te verbeteren van de polder waarin Buitenveldert en Zuidas liggen.

Het is dus even doorbijten, maar het wordt wel mooi.

Bouwwerkzaamheden De Boelelaan

Geef uw mening