skip to main content
‘De menselijke maat is heel belangrijk’

Zuidas is volop in ontwikkeling. De bouwplannen voor de komende jaren zijn enorm. Er is een unieke Amsterdamse stadswijk in wording, met internationale uitstraling. Zuidas is dus nog lang niet af en toch is er al een discussie ontbrand over de vraag of Zuidas een succes is of een mislukking. Voormalig wethouder Duco Stadig, rond de eeuwwisseling verantwoordelijk voor Zuidas, uitte begin april in het Parool kritiek. Volgens hem zijn er in het verleden fouten gemaakt in Zuidas die niet meer zijn te repareren. Zuidas dient in zijn ogen als een mooi voorbeeld om bij de ontwikkeling van andere stedelijke gebieden van te leren. De raadsleden Bart Vink en Tjakko Dijk dienden hem van repliek. Volgens hen groeit Zuidas nu al toe naar een gemengde stadswijk, waar gewoond, gewerkt en geleefd wordt. In het Parool van 3 juni ging ontwerper Ronald Hooft nog een stap verder. Hij noemde Zuidas een voorbeeld van een ‘geslaagde Amsterdamse wijk’, omdat ‘mensen er niet weg hoeven. Daarmee bedoel ik dat ze leuk wonen, om de hoek groenten en een krant kunnen kopen en er een behoorlijk café is. Je bent op de fiets binnen 10 minuten in het Concertgebouw of het Stedelijk. Voor iemand uit een echt grote stad is dat ongekend.’

Weten wat er valt te beleven?

De menselijke maat

Saskia Rill, werkzaam voor de afdeling Zuidas van de gemeente, kent de discussie. Ze is aangesteld als ‘plintenmanager’, een in het land unieke functie. In de wereld van de bouw staat een ‘plint’ voor de begane grond en de eerste verdieping van een gebouw. Het is vaak maar een klein deel van een gebouw, maar wel het deel dat bepalend is voor de sfeer, omdat de levendigheid van een wijk juist daar vorm krijgt. Al is daar volgens Stadig dus weinig van terechtgekomen. ‘Voor beide opvattingen is wel iets te zeggen’, stelt Saskia. ‘In het verleden is op enkele plekken in Zuidas te weinig rekening gehouden met de beleving van mensen die zich op straat bewegen. De gemeente is zich hiervan bewust. De menselijke maat is heel belangrijk. Hoog is mooi maar het gebeurt op straat. Dat is de reden dat ik mij in Zuidas bezighoudt met de invulling van plinten en met ondernemers die op zoek zijn naar vestigingsruimte.’

Wonen, werken en voorzieningen

De Visie Zuidas 2016 benadrukt deze ontwikkeling. Ten opzichte van de visie uit 2009 legt de visie van 2016 meer nadruk op levendigheid. ‘De verdere verschuiving van top werklocatie naar een gemengde stad met wonen, werken en voorzieningen krijgt in deze visie vorm’, zo staat in het document dat vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld. ‘Veel aandacht gaat uit naar het realiseren van een aantrekkelijk woongebied en de integratie van Zuidas in de omgeving.’ Daarnaast is er het programma Leef Zuidas, dat als belangrijk doel heeft ‘om van Zuidas een bruisend stukje stad te maken’.

Toegankelijke gevels

Saskia is nauw betrokken bij het programma Leef Zuidas. ‘We leren van het verleden. Aan ontwikkelaars en architecten die willen bouwen, stellen we aanvullende eisen voor de invulling van de plinten. Een afwijkende architectuur voor de begane grond bijvoorbeeld, maakt zichtbaar dat er iets anders te beleven is dan in het gebouw erboven. Daarnaast zijn we met ontwikkelaars in gesprek over de vraag hoe bestaande, ontoegankelijke gevels aangepast kunnen worden aan de standaarden van nu.’ Saskia is het niet eens met de gedachte dat fouten uit het verleden niet kunnen worden opgelost. ‘We zijn dat feitelijk aan het doen. Natuurlijk kost het tijd. Maar nu al zien we dat steeds meer winkeliers en ondernemers Zuidas als een aantrekkelijke vestigingslocatie zien. En bij mooi weer zijn de terrassen gevuld.’

Invulling plinten van gebouwen Zuidplein bij station Amsterdam Zuid

Geef uw mening