skip to main content
‘Kijk verder dan het bestemmingsplan RAI’

Anneke Wevers verzet zich tegen wat ze ‘de opeenstapeling van overlast’ in haar woonwijk noemt. Waar bestaat die overlast uit? ‘Mensen zijn in de Irenebuurt gaan wonen vanwege de relatieve rust’, zegt ze. ‘Inmiddels feesten wij mee met evenementen op de RAI, het Museumplein, Strandzuid, met Koningsdag en als Oranje speelt. Om de haverklap is er wel iets. Of er wordt ergens geheid of, zoals nu, in de nacht aan de tramrails gewerkt. De afgelopen jaren wordt er ook regelmatig een weg afgezet en wordt het verkeer omgeleid waarbij de wijk verstopt raakt met verdwaalde automobilisten Veertien jaar gelden was het hier zo rustig als wat. Nu kom ik tijdens de spits de buurt niet uit, zo druk! Het is hier ook heel druk met fietsers. De vele omleidingen zorgen voor gevaarlijke situaties. Ik zie het vaak net goed gaan.’

“De samenwerking met de Zuidas gaat de laatste jaren beter.”

Hoort die ‘overlast’ niet bij een stad?
‘Vooral ambtenaren en mensen van buiten de stad zeggen dat. Maar in de stad wonen is geen vrijbrief voor “dat hoort erbij”. Wat dat betreft vind ik het ook van de zotte dat ondernemers die geluidsoverlast veroorzaken, winst mogen maken over de ruggen van bewoners. Waarom ondernemers niet dwingen te investeren in geluidbeperkende maatregelen? Dat dit niet gebeurt vind ik teleurstellend.’

RAI-overleg

De Prinses Irenebuurt heeft via de politiek bereikt dat er sinds 2015 het ‘RAI-overleg’ is. Daarin bespreken betrokken partijen periodiek de evenementenkalender van de RAI in samenhang met andere evenementen, de plannen van de RAI en de bouwactiviteiten in de omgeving. Doel is om bewoners en ondernemers uit omliggende buurten direct te overleggen met de RAI en de leefbaarheid van de buurt te beschermen. Deelnemende partijen: bewonersverenigingen, de RAI, Strand zuid, Zuidas, gebiedsmanagement Zuid en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Helpt zo’n overleg?
‘Beetje bij beetje ontstaat wederzijds begrip. We zoeken naar manieren om als omwonenden tijdig te worden geïnformeerd over de evenementen en bouwactiviteiten in de buurt, zodat we suggesties kunnen doen om die te beperken. Ook de samenwerking met de Zuidas gaat de laatste jaren trouwens beter. Ik zie meer ambtenaren die achter hun bureau vandaan komen om in de wijk met eigen ogen te zien wat er speelt en hoe zij daarop kunnen inspelen met hun plannen. Het is verder heel positief dat er nu permanente geluidsmetingen zijn in onze buurt. Maar gaat de gemeente ook handhaven?’

Herstelbesluit

Het bestemmingsplan Amsterdam RAI is in december 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. Naast een regeling voor Amsterdam RAI  voorziet het plan in de realisatie van een hotel en een extra parkeergarage. Ook regelt het plan een horecalocatie bij de havenkom, Strandzuid. De Vereniging Beethovenstraat Parnassusweg is in beroep gegaan tegen het bestemmingsplan. De Raad van State gaf de vereniging in 2015 gedeeltelijk gelijk en droeg de gemeente op om het plan met betrekking tot muziekevenementen aan te passen. Dit zogenoemde herstelbesluit ligt nu ter inzage.
Overigens zijn de bezwaren die de buurtvereniging heeft tegen geluidsoverlast door Strandzuid door de Raad van State ongegrond verklaard.

Bent u tevreden over het nieuwe plan?
‘Niet helemaal. Met onze bezwaren tegen Strandzuid is niets gedaan. En de RAI mag weliswaar, onder voorwaarden, nog maar vier evenementen organiseren met meer lawaai dan normaal gesproken is toegestaan, maar tegelijkertijd zijn de openingstijden verruimd. En ook hier: hoe zit het met de handhaving? We hebben helaas ook geen garantie gekregen dat de RAI geen andere activiteiten gaat ontplooien. De RAI én Strandzuid willen bijvoorbeeld hun terras uitbreiden, daar maken wij ons zorgen over. Ik heb gehoord dat Strandzuid daar zelf vanaf ziet. Dat zou goed nieuws zijn, maar eerst zien dan geloven.’

U heeft gebruikgemaakt van uw spreekrecht tijdens de behandeling van het bestemmingsplan RAI door de Commissie Ruimtelijke ordening. Wat heeft u gezegd?
‘Ik heb betoogd dat de gemeente een ‘postzegelaanpak’ moet vermijden. Het is mijn droom dat de gemeente op centraal niveau overziet welke overlastgevende evenementen en bouwactiviteiten waar en wanneer plaatsvinden in de stad en dat ambtenaren de burgemeester kunnen adviseren om iets wel of niet toe te staan. Bewoners willen dat de gemeente naar alle effecten stadsbreed kijkt.’

Zie ook

Geef uw mening