skip to main content
Werkgevers en gemeente zetten in op Mobility as a Service

De intentieverklaring werd uitgesproken tijdens een bijeenkomst in de ambtswoning in aanwezigheid van ondernemersvereniging ORAM, diverse werkgevers – waaronder ABN AMRO, Arcadis en Van Doorne – en wethouder Pieter Litjens, portefeuillehouder Verkeer, Vervoer en Organisatie. Mensen gaan in de toekomst anders om met vervoer. De kerngedachte is dat het afnemen van mobiliteitsdiensten belangrijker wordt dan het bezit van een eigen vervoermiddel; te vergelijken met de ontwikkelingen op film- en muziekgebied door Netflix en Spotify. Mobility as a Service (MAAS) is de verzamelnaam voor deze ontwikkeling.

Succes vraagt om samenwerking

De groei van metropoolregio Amsterdam en de aanstaande realisatie van Zuidasdok (verbreding en gedeeltelijke ondertunneling van de A10 Zuid en de uitbreiding van station Amsterdam Zuid) zetten de bereikbaarheid van de Zuidas onder druk.
Ervaringen met MAAS elders hebben geleerd dat de sleutel tot succes zit in het gemak voor de reiziger. Die moet zo eenvoudig mogelijk toegang krijgen tot een bundeling van mobiliteitsdiensten, waarmee de persoonlijke reisbehoefte gemakkelijk kan worden ingevuld. Om deze bundeling van diensten te kunnen realiseren, is schaalvergroting noodzakelijk. Door gezamenlijk op te trekken kunnen en willen de werkgevers en de gemeente Amsterdam samen een extra en noodzakelijke impuls geven aan de lokale ontwikkelingen van MAAS. De komende maanden geven zij hier verder invulling aan.

Pilot

Eind september start een pilot in het kader van MAAS, waarbij leaserijders gedurende één maand de sleutels van hun leaseauto in ruil voor een reisbudget van € 1.000,-. De start was vrijdagochtend om 08.00 uur bij Cycle Space op Zuidas.

Meer info

Geef uw mening