skip to main content
Mobiliteitsonderzoek om gedrag te veranderen

Angela is tevens programmamanager van Beter Benutten Zuidas, dat zich richt op efficiënter gebruiken van de verkeersinfrastructuur. Een groot aantal partijen werkt hierin samen: Hello Zuidas, de Green Business Club Zuidas, de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas (waarvan grote bedrijven in Zuidas lid zijn), de gemeentelijke organisatie Amsterdam Zuidas en (vanaf 2018) projectorganisatie Zuidasdok.

Bereikbaarheidsenquête

Ieder jaar organiseren deze organisaties gezamenlijk een mobiliteitsonderzoek. Doel is beter inzicht te krijgen in de ervaringen en behoeften van reizigers, maatregelen te vinden die bijdragen aan een duurzame Zuidas en samen tot een goed bereikbaarheidsplan Zuidas te komen. Daarnaast worden aan een vast panel van meer dan 1.200 Zuidas-werkers regelmatig verdiepende vragen of mogelijke oplossingen voorgelegd. Angela: ‘Deze aanpak heeft onder andere geleid tot Hello Bike, een pilot met slimme vormen van fietsverhuur op verschillende plekken in Zuidas. Die pilot is inmiddels uitgebreid met de (e)bakfiets. Bij nader onderzoek gaven met name gezinnen aan dat zij wel met de auto naar het werk ‘moesten’, omdat ze eerst hun kinderen naar school moesten brengen.’

Meer hinder

Uit het onderzoek in 2016 bleek dat automobilisten behoorlijk tevreden zijn over hun reis naar Zuidas. Bereikbaarheidsproblemen waren voor hen geen argument om over te stappen naar andere vervoersmiddelen. ‘Maar die bereikbaarheid van Zuidas komt de komende jaren flink onder druk te staan’, zegt Angela. Om die reden wordt momenteel het concept Mobility as a Service uitgeprobeerd. ‘Steeds meer mensen wonen en werken in Zuidas. En daarbovenop komt het project Zuidasdok, dat voor flinke hinder gaat zorgen. Om mensen te bewegen de auto vaker te laten staan, moeten we hen misschien meer aanspreken op duurzaamheid, gemak en gezondheid.’

Bestendige oplossingen

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor bedrijven en organisaties in Zuidas. Ook om die reden is het belangrijk iets aan de automobiliteit te doen. Angela ziet wel mogelijkheden. ‘We maken delen van de stad autoluwer, dat kunnen we misschien ook met Zuidas doen, op voorwaarde dat zich op acceptabele afstand goed bereikbare parkeerplaatsen bevinden. En natuurlijk moeten mensen vaker de fiets pakken, zeker wanneer ze zo dicht bij hun werk wonen als die 5 procent Amsterdammers. Waar het om gaat is dat we samen zoeken naar bestendige oplossingen voor dit urgente thema’s, niet alleen om verkeersproblemen op te lossen, maar ook voor een beter milieu te zorgen.’

Geef uw mening

Wilt u meedoen aan het mobiliteitsonderzoek? Ga naar de enquête, verzorgd door ABN AMRO.

Geef uw mening

Ferry Wienneke

Wie over vijf jaar over een afstand van vijf kilometer met de auto naar zijn werkplek komt kan niet anders dan een CEO zijn, een CFO of een invalide met parkeervergoeding. De rest kan het niet betalen. Geen probleem dus; die groep wordt alleen maar kleiner.

J. Homan

Als we over 15 jaar straks allemaal elektrisch autorijden ( wat overigens door de werknemers op de Zuidas nu al bovengemiddeld t.o.v. andere kantoorlocatie wordt gedaan) dan hoef je in ieder geval niet met het kul argument van duurzaamheid te komen, wat Angela doet, om de Zuidas autoluwer te maken !

Jos

Wat fantastisch zou dat zijn, J. Homan, wanneer 'duurzaamheid' over 15 jaar een kulargument blijkt te zijn.