skip to main content
Zuidas in 2017: never a dull moment

Zuidasdok

Een hoogtepunt was de definitieve gunning van het project Zuidasdok, aan de combinatie ZuidPlus (Heijmans, Fluor en HOCHTIEF), op 21 februari. Sindsdien zijn de voorbereidende werkzaamheden in volle gang. In 2018 zullen de eerste werkzaamheden buiten zichtbaar worden en in 2019 gaat het project echt los.

Fietsparkeergarage

In april starten we met de bouw van de ondergrondse fietsparkeergarage Strawinsky, onder de voormalige Vijfhoek. De garage gaat plek bieden aan 3.500 fietsen. De opening staat gepland voor april 2018.

Herinrichting

De herinrichting van de De Boelelaan zorgde voor nogal wat verkeersoverlast. We werkten aan de onder- en bovengrondse infrastructuur en aan de aanleg van een gracht. Inmiddels zijn de rijbanen opgeleverd en nieuwe beplanting aangebracht. Ook de herinrichting van de Fred. Roeskestraat vergde veel van mensen die er werken, er hun kinderen naar school brengen of er om andere redenen doorheen fietsen. Het werk schiet op: de komende maanden maken we het af.

Woonagenda

De rapportage kijkt uiteraard verder dan de eerste helft van 2017. In de tweede helft deden zich ontwikkelingen voor die Zuidas wezenlijk zullen veranderen. Om te beginnen stelde de gemeenteraad in juli de Woonagenda 2025 vast, met daarin het nieuwe stedelijk beleid voor woningbouwprogrammering: 40% sociale huurwoningen, 40% middeldure woningen en 20% vrijesectorwoningen. Zuidas werkt nu aan een voorstel voor de vertaling en uitwerking van dit nieuwe stedelijk beleid voor de gebiedsontwikkeling van Zuidas.

Groei Zuidas

Samen met stadsdeel Zuid verkenden we het gebied tussen de Amstelveenseweg, de Schinkel en de Nieuwe Meer. Die verkenning leidde op 14 november tot het collegebesluit om de ontwikkelmogelijkheden van het gebied ten westen van Zuidas nader te onderzoeken. Per 1 januari 2018 behoort het gebied (tussen de Amstelveenseweg, de Schinkel en de Nieuwe Meer) tot het Grootstedelijk Gebied Zuidas.

Als klap op de vuurpijl

De lidstaten van de Europese Unie besloten op 20 november om het Europese Medicijnenagentschap (EMA) in Amsterdam te vestigen – en wel in Zuidas. De bloedstollende stemming mondde uit in een loting tussen Milaan en Amsterdam. Het lot was ons goed gezind. Inmiddels zijn we druk bezig met het bouwrijp maken van de EMA-locatie.

Voor Zuidas was 2017 een uiterst dynamisch jaar. Een blik vooruit laat zien dat we in 2018 nog een tandje moeten bijschakelen. We hebben er zin in.

Geef uw mening

J.Homan

Hondereden miljoenen aan inkomsten uit bouwgrond laten liggen als gemeente omdat links Amsterdam onder aanvoering van de SP tegen elke logica in zonodig 40% Sociale woningbouw op deze duusrte plek van Nederland wil , en straks wel weer als gemeente bedelen bij kabinet om extra geld voor extra hoogwaardig openbaar vervoer; ik zou zou als kabinet de middelvinger naar het straks weer linkse Amsterdamse college steken en hun erop wijzen dat als je als stad blijkbaar zulke inkomsten express kunt laat liggen jedit geld ook niet in Den Haag hoeft te komen halen !

springveld

Mensen die minder geld te besteden hebben, mogen dus niet op een "mooie" locatie wonen? Beter om ze ergens weg te stoppen? Fijn dat u ook aan uw medemens denkt...

Soundofnow

Is er geen document van wat er allemaal precies verteld is aan de gemeenteraad?

Kim

Hi Soundofnow, goede vraag. Er hoort inderdaad nog een document bij. In de loop van de ochtend zal deze aan dit artikel gekoppeld worden.