Nieuwe Rechtbank

Als duwen niet lukt wordt het trillen

UPDATE: De eerste fase (15 tot met 17 maart) is afgerond. Uit de metingen zijn geen bijzonderheden naar voorgekomen. De volgende fase is de lange zijde langs de Parnassus weg. De natril werkzaamheden starten mogelijk vanaf dinsdag 28 maart en gaan door tot vrijdag 21 april 2017. Gedurende deze periode zal worden nagetrild maximaal 2 uur per dag tijdens filetijd (vanaf 7:00 tot 9:00 uur).

De buurtvereniging Beethovenstraat-Parnassusweg beklaagt zich over de geluidsoverlast die werkzaamheden aan de nieuwe rechtbank met zich meebrengen. Niet alleen het lawaai wekt irritatie, ook dat de bewoners ‘pas daags van tevoren’ werden geïnformeerd, zoals ze in hun brief schrijven, heeft bijgedragen aan onbegrip. Op 22 februari deed de aannemer die de nieuwe rechtbank bouwt een proef. Doel was te onderzoeken of het mogelijk was om damwanden de grond in te trillen (lawaai), omdat duwen (stil) niet goed mogelijk bleek. Damwanden in de grond zijn nodig om grond en grondwater tegen te houden. Zo ontstaat een kuip waarin gebouwd kan worden. De wanden moeten een meter of twintig de grond in. Het duwen bleek tot ongeveer 15 meter diepte te lukken. Daarna was de weerstand zo groot dat de laatste meters getrild moesten worden. De bewoners stellen in hun boze brief ‘ervan overtuigd’ te zijn dat de wettelijke geluidsnormen bij de proef werden overschreden. De komende maanden moeten nog andere damwanden worden aangebracht en dus zien ze de bui al hangen.

‘Gedane beloften’

Het is niet de eerste keer dat de buurtvereniging een boze brief stuurt – ditmaal aan een reeks betrokken partijen, waaronder de gemeentelijke raadscommissie die over ruimtelijke ordening gaat. ‘Gedane beloftes, gemaakte afspraken, regels en voorschriften blijken telkens weinig inhoud te hebben’, stellen ze in hun laatste brief. Het gaat hen niet alleen om het lawaai. Ze stellen dat ze veel te laat zijn gewaarschuwd voor de proef. Daarnaast is het trillen nog tot na 19.00 uur doorgegaan, hetgeen wettelijk niet is toegestaan.

Resultaten gedeeld

De bewonersvereniging heeft een punt. Ze zijn laat geïnformeerd over de proef en er is tot iets na 19.00 uur doorgewerkt. Omwonenden zijn na de proef uitgenodigd voor een informatieavond, die 8 maart plaatsvond. Daar zijn de resultaten van de proef gedeeld. Daar deden aanwezige omwonenden – en ook vertegenwoordigers van de rechtbank en begraafplaats – suggesties voor het beste moment om de resterende damwanden te trillen. Zo ontstond meer begrip voor elkaars belangen.

Damwanden worden geplaatst

Innovatief bouwen

Hoe nu verder? Allereerst zijn wij het eens met de bewoners: afspraken over het tijdig informeren en over werktijden moeten natuurlijk worden nagekomen. Wat betreft de overlast zelf ligt de zaak gecompliceerd, omdat geluidloos duwen dus niet helemaal gaat lukken.

Tegelijkertijd is het echt waar dat in Zuidas op innovatieve manieren wordt gebouwd. Die manieren zijn niet vrijblijvend, maar worden contractueel vastgelegd met de aannemers die het feitelijke werk doen. Daartoe behoren ook het toepassen van bouwtechnieken die zo min mogelijk geluidsoverlast produceren: niet heien maar boren, en inderdaad zoveel mogelijk duwen in plaats van trillen.

De keerzijde van deze mooie woorden is dat het technisch wel mogelijk moet zijn. Dat voorbehoud staat ook in alle contracten. Bij de rechtbank blijkt dat de aannemer voor de damwanden helaas moet terugvallen op de overlast gevende triltechniek om het laatste stukje erin te krijgen. De aannemer had al zijn twijfels of duwen helemaal zou lukken, omdat dit bij het nabijgelegen bouwwerken als Atrium en Goede Doelen Loterij ook niet lukte. Helaas is er voor de buurtbewoners dus meer overlast dan gewenst.

Tijdige informatie

Zoals in een brief op 2 maart aan omwonenden gemeld, starten de eerstvolgende trilwerkzaamheden in de week van 13 maart, voor in totaal maximaal 5 uur per dag. In overleg met de omgeving gaat de aannemer dat werk zoveel mogelijk in de ochtend uitvoeren. Daarna volgen er nog andere perioden waarin getrild gaat worden. Hierover wordt de omgeving elke keer tijdig geïnformeerd.

Lees hier meer over de bouw van de nieuwe rechtbank of kijk op de website van de bouwcombinatie.

Ingezonden brief van de bewonersvereniging

Reacties

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Geef uw mening

Hou me op de hoogte van reacties op dit artikel