Zuidasdok

Bijna alle bezwaren tegen Zuidasdok ongegrond verklaard

De Raad van State heeft op 26 april uitspraak gedaan in de beroepsprocedure over het Tracébesluit en het Bestemmingsplan Zuidasdok. In totaal zijn de beroepen van zestien bezwaarmakers behandeld. De meeste zijn ongegrond verklaard. In de beroepen van drie bezwaarmakers moet Zuidasdok nadere uitleg geven over geluidshinder en de verkeersveiligheid. In deze drie zaken heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan.

Afgewezen bezwaren

Bezwaren die zich richtten op de noodzaak van het project Zuidasdok, het wegontwerp, de luchtkwaliteit, de waterhuishouding en de gevolgen voor flora en fauna in het gebied, zijn door de Raad van State ongegrond verklaard. Dat geldt ook voor bezwaren waarin de vrees voor ernstige overlast tijdens de bouwwerkzaamheden centraal stond.

Bezwaar tegen geluidhinder

De Raad van State vindt dat onvoldoende duidelijk is wat de geluidsconsequenties zijn voor een woning en een woonboot nabij de Amstelbruggen. Er is een betere onderbouwing nodig van de vraag hoe de reflectie van geluid tussen de bruggen is berekend.

Verkeers- en omgevingsveiligheid

De Raad van State is niet overtuigd van de keuze voor het type vangrail op twee locaties: voor de fly-over bij gebouw De Zuidcirkel en ter hoogte van de woonboot van een bezwaarmaker bij de Amstelbruggen. Er komt nader onderzoek naar het risico dat een zware vrachtwagen door de vangrail rijdt en welk type vangrail nodig is om dat te voorkomen. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek zal de minister zo nodig opnieuw een integrale afweging maken van de gevolgen van het tracébesluit voor deze twee bezwaarmakers.

Huiswerk doen

‘We hebben geprobeerd alle gevolgen van het project zo goed mogelijk te onderbouwen’, zegt directeur Hans Versteegen van het projectbureau Zuidasdok. ‘We moeten op deze drie punten ons huiswerk nog beter doen. Daar gaan we nu heel hard mee aan de slag.’

Omgevingsmanager Martijn Overmulder van Zuidasdok stelt dat het contact met de omgeving verdergaat dan deze juridische procedure. ‘We moeten het de komende tien jaar met elkaar gaan bolwerken en dat kan alleen als je in gesprek blijft en constructief samenwerkt. We blijven de omgeving – dus met ook iedereen die beroep heeft ingesteld – actief betrekken en de bouwhinder en de zorgen zoveel mogelijk te minimaliseren. Mochten we daarbij iets of iemand over het hoofd zien, horen we dat natuurlijk graag.’

Artist Impression Zuidasdok

Hoe verder?

We krijgen 16 weken de tijd om de Raad van State om deze ‘gebreken’ in het tracébesluit te herstellen. De overgebleven bezwaarmakers krijgen vervolgens 4 weken de tijd om zienswijzen in te dienen. Als dat gebeurd is, laat de Raad van State hoe de procedure verdergaat.

Zienswijzen en beroepen

In 2015 lagen de ontwerpen van het Tracébesluit en het Bestemmingsplan Zuidasdok ter inzage, destijds zijn 176 zienswijzen ingediend. Naar aanleiding hiervan is de projectorganisatie met veel van de indieners in gesprek gegaan. Dat heeft geleid tot een aanscherping van de plannen. De Amsterdamse gemeenteraad en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben de plannen vervolgens in 2016 vastgesteld. Wie het niet eens was met deze besluiten kon beroep instellen bij de Raad van State. Uiteindelijk zijn beroepen van 16 bezwaarmakers behandeld.

Meer informatie

Lees de volledige uitspraak van de Raad van State. Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een reactie achter te laten onder dit artikel, ons te bellen op 0800 5065 of door te mailen naar contact@zuidas.nl.

Reacties

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Geef uw mening

Hou me op de hoogte van reacties op dit artikel