Zuidasdok

Extra geluids- en veiligheidsmaatregelen voor Zuidasdok

Zuidasdok neemt aanvullende maatregelen om geluidsoverlast te verminderen en de veiligheid te verbeteren. Bij de Rozenoordbrug over de Amstel komt een extra geluidscherm en bij het knooppunt de Nieuwe Meer een zwaardere vangrail. Met deze maatregelen verwachten we tegemoet te komen aan bezwaren die bij de Raad van State zijn ingediend tegen het Tracébesluit ‘Zuidasdok’.

Het project Zuidasdok zorgt voor een betere bereikbaarheid van Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad. Het Tracébesluit regelt de verbreding van de A10 Zuid tussen knooppunt Amstel en knooppunt De Nieuwe Meer en de ondertunneling van de A10 Zuid ter hoogte van het station Amsterdam Zuid. Eind april 2017 verklaarde de Raad van State bijna alle bezwaren ongegrond die tegen het Tracébesluit Zuidasdok zijn ingediend. In de beroepen van drie bezwaarmakers vond de Raad van State echter dat aanvullend onderzoek nodig is en dat eventueel extra maatregelen nodig kunnen zijn.

Extra geluidsscherm

De Raad van State vond dat onvoldoende was onderbouwd welke precieze geluidhinder bewoners van een woonboot en een woning aan de Amstel kunnen ondervinden van het geluid dat weerkaatst tussen en onder de brugdelen van de Rozenoordbrug. De projectorganisatie Zuidasdok heeft hier afgelopen maanden extra onderzoek naar gedaan. Omdat niet kan worden uitgesloten dat een grenswaarde voor geluid wordt overschreden, is besloten dat bij de Noordelijke A10 Rozenoordbrug een extra geluidsscherm (zuidzijde) van 1 meter hoog wordt geplaatst.

Sterkere vangrail

De Raad van State verzocht ook om inzichtelijk te maken hoe groot het risico is dat een zware vrachtwagen ter hoogte van respectievelijk gebouw De Zuidcirkel en een woonboot door de vangrail rijdt en wat nodig is om dat te voorkomen. Ook hier heeft de projectorganisatie Zuidasdok afgelopen maanden extra onderzoek naar gedaan. Besloten is dat bij het gebouw De Zuidcirkel de meest sterke voertuigkering (vangrail) wordt aangebracht. Dit type vangrail wordt in Nederland toegepast wanneer de gevolgschade van een ongeval met een doorgebroken vrachtwagen onacceptabel hoog is. Bij De Zuidcrikel is dit het geval: de gevel van het gebouw bevindt zich straks op 6 meter afstand van de hooggelegen weg.  Hier is de meest sterke vangrail noodzakelijk. Bij de Rozenoordbrug is deze noodzaak er volgens Zuidasdok niet, hier wordt het standaard type vangrail geplaatst. Een recht stuk snelweg maakt dat de kans op een ongeval waarbij gebouwen of woningen worden geraakt minimaal zal zijn.

Hoe verder?

Met bovengenoemde maatregelen verwachten we de tekortkomingen die de Raad van State heeft aangegeven, te hebben hersteld.  Tegen de wijzigingen kan vanaf vandaag beroep worden ingesteld.  Ook de drie bezwaarmakers krijgen gelegenheid hierop te reageren.  De Raad van State bekijkt vervolgens of de aanvullende maatregelen toereikend zijn. Naar verwachting doet de raad nog dit jaar uitspraak hierover.

Beroep indienen

De wijzigingen in het Tracébesluit liggen van 16 augustus 2017 tot en met 26 september 2017 ter inzage. Belanghebbenden kunnen hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het wijzigingsbesluit heeft alleen betrekking op eerder genoemde aanpassingen. Voor het overige blijft het vastgestelde Tracébesluit Zuidasdok van kracht en kan hiertegen geen beroep meer worden ingesteld. Meer informatie over de wijziging en het instellen van beroep vindt u hieronder (pdf).

Reacties

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Geef uw mening

Hou me op de hoogte van reacties op dit artikel