Zuidasdok

Ontheffing Wet natuurbescherming verleend voor Zuidasdok

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aan Zuidasdok een ‘ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming’ verleend. Op de aanvraag van de ontheffing was één formele reactie (zienswijze) binnengekomen.
 

Tijdens de bouw van Zuidasdok handelen we zorgvuldig en houden we zoveel mogelijk rekening met mens en natuur. Toch ontkomen we er niet aan dat het werk impact zal hebben op beide. Om het werk te mogen verrichten hebben we begin dit jaar een ‘ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming’ aangevraagd. Deze heeft begin dit jaar ter inzage gelegen voor reactie. De zienswijze die hierop is ontvangen, vormde voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geen aanleiding het besluit aan te passen. De ontheffing is verleend.

Waarom een ontheffing?

De Wet natuurbescherming bevat regels voor beschermde planten- en diersoorten die in Nederland in het wild voorkomen. Zo mogen bepaalde planten niet worden verwijderd en mag de leefomgeving van sommige dieren niet worden verstoord. In bepaalde situaties is dit wel toegestaan, maar daarvoor is dan wel een ontheffing nodig. De ontheffing voor Zuidasdok is aangevraagd voor een vleermuizenvliegroute die door het gebied loopt en voor een paartje boomvalken dat zich net buiten het projectgebied nestelde. Een ontheffing voor deze boomvalken is niet meer nodig.

Geen wezenlijke invloed op leefomgeving

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Die verving de Flora- en faunawet. In de nieuwe wet is geen ontheffing meer nodig voor het verstoren van bepaalde vogels, zolang de verstoring niet van wezenlijke invloed is. De ontvangen zienswijze gaat over het verstoren van de leefomgeving van de boomvalken. De RVO is van mening dat de werkzaamheden voor Zuidasdok niet leiden tot een verstoring die van wezenlijke invloed is op de boomvalken.

Beroep instellen?

Het besluit op de ontheffing op de Wet natuurbescherming staat nu open voor beroep. Dit betekent dat van 27 juli tot en met 6 september tegen de ontheffing beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Of en hoe u beroep kunt instellen leest u in de kennisgeving van het definitieve besluit. De documenten zijn online te downloaden, zie de links onderaan dit artikel.

De documenten zijn ook fysiek tijdens de openingstijden in te zien op de volgende locaties:

  • Stadsloket Zuid, President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam
  • Stadsloket Nieuw-West, Osdorpplein 1000, 1068 TG Amsterdam
  • Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam
  • Zuidas, Strawinkskylaan 59 (centrale hal WTC), 1077 XW Amsterdam
  • Dorpshuis van de gemeente Ouder-Amstel, Dorpsplein 60, 1115 CX Duivendrecht

Reacties

Vond u dit artikel nuttig?

0%Nuttig
0 van de 0 mensen vonden dit nuttig.

Geef uw mening

Hou me op de hoogte van reacties op dit artikel