skip to main content
In mei werkzaamheden rond Antonio Vivaldistraat

We willen zo onder meer in kaart brengen waar ruimte is om nieuwe kabels en leidingen bij te leggen. Die zijn nodig voor ontwikkelingen in de toekomst. Om het gebied bereikbaar te houden, doen we niet alles tegelijk maar voeren we de werkzaamheden in verschillende fasen uit. Op het kaartje ziet u waar en wanneer we sleuven graven.

Wat gaat u ervan merken?

We adviseren u rekening te houden met  enige vertraging tijdens de spits. Er zullen wegversmallingen zijn, maar we zorgen ervoor wegen niet helemaal zijn afgesloten. Autoverkeer en fietsers en voetgangers worden ter plekke omgeleid. Als het nodig is, is er een verkeersregelaar aanwezig. Enkele openbare parkeerplekken zijn tijdelijk buiten gebruik om ruimte te creëren voor passerend verkeer. Bij de start van elke fase voeren we voorbereidend werk uit, zoals het plaatsen van hekken en het neerzetten van de machine die het grondwater op het juiste peil houdt. Voor dit werk hebben we ruimte nodig. Daarom voeren we de voorbereidingen uit in de avonduren, na de spits. De bemalingsmachine moet dag en nacht blijven aanstaan en levert enige geluidshinder op.

Werktijden

De reguliere werktijden zijn van maandag t/m zaterdag, tussen 7:00 uur en 19:00 uur. Mocht er op zaterdagen worden gewerkt, dan gebeurt dat niet voor 9.30 uur.

Geef uw mening

William

When u write Nee. It does not works

Jos | Amsterdam Zuidas

Thanks William, we asked our technician and it appears that both the ja/nee buttons don't work immediately after an article is published. A few minutes later they do. We're working on a solution. As you can see, quite a number of visitors didn't find this article useful. Due to our testing technician…