skip to main content
De Duivendrechtsepolder dotteren vanwege Zuidasdok

Meer dan dertig jaar geleden al startte Josie Dubbeldam haar gevecht voor natuurlijk tuinieren en natuurlijke oevers. Dat was in de tijd dat ook in volkstuintjes ‘ongedierte’ werd platgespoten en de sloten in de polders allemaal strak beschoeid waren. Vanuit Natuur Tuinpark Amstelglorie bedacht ze zeven jaar geleden de slogan: ‘Amsterdam wordt gedotterd.’ Tot de dag van vandaag kweekt ze er dotterbloemen, om ze daarna uit te zetten langs sloten en plassen.

Natuurlijke oevers

Dubbeldam heeft inmiddels steun gekregen van Olga van Steenwijk, die vanuit Amstelglorie nauw betrokken is bij het promoten van de dotterbloem. ‘De dotter staat symbool voor de natuurlijke oever’, zegt ze. ‘Een drassige overgang tussen water en land, een eldorado voor alles wat half in het water en half op het land leeft.’ Het aardige is nu dat Zuidasdok afgelopen winter druk bezig is geweest om in de Duivendrechtsepolder dergelijke oevers aan te leggen. De Duivendrechtsepolder is het gebied aan de oostkant van de Amstel, dat zich uitstrekt van Natuur Tuinpark Amstelglorie bij de Utrechtsebrug tot Ouderkerk aan de Amstel.

Verharding compenseren

Waar nu Zuidas groeit en bloeit, bevond zich tot een jaar of twintig geleden een slotenpatroon om de regen op te vangen, vast te houden en uiteindelijk af te voeren. De grootschalige ontwikkeling van het gebied heeft dit patroon doorbroken: sloten maakten plaats voor verharde oppervlakten. Tegelijkertijd zet de klimaatverandering door, met als gevolg dat de intensiteit van regenbuien toeneemt. Om droge voeten te houden moeten we meer doen dan water uit de polder pompen. Binnen Zuidas proberen we met onder meer ‘polderdaken’ (groen op dak) en watervertragende groenstroken het regenwater langer in het gebied vast te houden. Een andere maatregel is aanpassing van de waterstructuur in de Duivendrechtsepolder. Het idee is ontwikkeld door de stadsecoloog, Waternet en Zuidas en omvat het verbreden van een aantal watergangen en sloten en het aanbrengen van onderwaterbermen met nat-drassituaties. Het doel is waterberging en natuurontwikkeling.

Nieuw leefgebied

Het verbreden van de sloten is in de winterperiode uitgevoerd, om het voor aanvang van het broedseizoen te kunnen opleveren. In de ondiepe overgangszone van water naar land ontstaat nieuw leefgebied voor insecten, libellen en bepaalde watervogels die we voorheen weinig aantroffen. En er kunnen planten groeien zoals pijlkruid en zwanenbloem. En niet te vergeten: de dotterbloem. Van Steenwijk hoopt de dotterplantjes van Amstelglorie begin juni uit te zetten in de Duivendrechtsepolder.

Nieuwsgierig?

Stap op de fiets en neem een kijkje in de polder. Er zijn fietspaden en laarzenpaden. Ondanks de nabijheid van de snelweg zult u rust ervaren in de uitgestrektheid van de Duivendrechtsepolder. En meteen begrijpen waarom Piet Mondriaan en Rembrandt van Rijn hier destijds neerstreken.

Geef uw mening

JOYze

Hoezo in buurgroen dotteren vanwege Zuid As DOK....gaarna uitleg.

JOYze hoogland

Chapeau voor Josie Dubbeldam Maar meent Zuidas door te dotteren in Duivendrechtse polder de door haar kantoren veroorzaakte opwarming deels te compenseren of wat....?

Cherie | Amsterdam Zuidas

Beste JOYze, dat denken we zeker niet. Maar waar we groen kunnen toevoegen, moeten we dat niet nalaten. De dotters zijn er gekomen op initiatief van Josie Dubbeldam en OIga van Steenwijk. Wij vonden dit een goed idee.