skip to main content
Hoe Zuidas en de RAI elkaar kunnen versterken

Hoe kan RAI de verbinding met de stad en Zuidas verbeteren? Hoe maken we RAI 365 dagen per jaar aantrekkelijk? Een Doe- en denktank, bestaande uit mensen van Zuidas en RAI kwam bijeen om te brainstormen over het gebied.

Zet mensen van Zuidas, RAI en een architect voor een gebiedskaart, geef ze stiften en stickers en ze gaan helemaal los. Er worden enthousiast nieuwe zichtlijnen neergezet. Met een pennenstreek gaan gebouwen tegen de grond en worden ergens anders ingetekend . Een grote brug wordt over de A10 gelegd en een hele nieuwe logistieke hub bedacht. Met name architect Mels Crouwel neemt de vrijheid om het gebied rondom RAI een hele nieuwe look te geven. Hij plakt stickers, trekt lijnen en pijlen over de kaart van het RAI-gebied. ‘Kwaliteit is het belangrijkst’, benadrukt hij. ‘En je moet zorgen dat je samenhang creëert. Dus niet hier en daar een bloembak verschuiven.’

RAI als ontmoetingsplek

De ontsluiting van het RAI-gebied wordt steeds belangrijker. Lag het terrein vroeger min of meer aan de rand van de stad, met de komst van Zuidas is het er onderdeel van geworden. De ingebruikname van de Noord/Zuidlijn gaat het gebied drukker maken. Bovendien is vlak naast RAI het grootste hotel van de Benelux, Nhow Amsterdam RAI in aanbouw. RAI moet meer worden dan de toplocatie voor beurzen, daar zijn alle aanwezigen het wel over eens. Het moet ook een ontmoetingsplek worden. De mogelijkheid voor buurtevenementen op een van de buitenterreinen wordt als interessante optie genoemd. Ook de connectie met het Beatrixpark moet verbeterd worden. Bovendien kunnen de plinten (de onderste verdiepingen) beter benut worden. Ze zijn geschikt voor voorzieningen voor de buurt en voor bezoekers. ‘Je moet er als Amsterdammer willen komen’, zegt een deelnemer. Hij denkt dat veel Amsterdammers het gevoel hebben dat die RAI er niet voor hen is, maar voor de rest van Nederland. En van het buitenland.

Kwaliteit boven rentabiliteit

Ergens halverwege de bijeenkomst verheft Paul Riemens, CEO van RAI zijn stem. ‘Ik vind dit een ontzettend belangrijke bijeenkomst.’ Hij is trots op wat zijn organisatie met de bekendste congreshallen van Nederland heeft bereikt, maar beseft ook dat de toekomstige RAI beter, mooier en duurzamer zal worden. Op dit moment nodigt het terrein niet uit tot een bezoekje. De hallen lijken eilandjes in een stedelijke zee. ‘Wij zitten in een transitie waarbij kwaliteit gaat boven rentabiliteit.’ Logistiek is het belangrijkste aandachtspunt, vindt hij. ‘Je kunt van alles verzinnen om die openbare ruimte rond RAI te verbeteren, maar als die vrachtwagens door de wijk blijven rijden, is alles zo weer kapot.’ Riemens vindt dat er publiek-private investeringen moeten komen om dat te bewerkstelligen.

Realistische blik

Directeur Zuidas David van Traa ziet kansen, maar ook belemmeringen. ‘Ik voel ongeduld. En terecht.’ Maar hij vindt ook dat er een realistische blik nodig is. Hij wijst op het nieuwe stadsbestuur, dat wellicht anders naar het RAI- gebied kijkt. Hij vindt dat ‘wij, Zuidas en RAI, dit samen moeten oppakken’. Riemens knikt. ‘We begrijpen elkaar nu beter. We moeten inzien wat de ander wil, nieuwsgierig zijn, maar ook in de spiegel kijken om te zien wat we zelf kunnen doen.’ RAI en Zuidas spreken af elkaar in deze setting regelmatig te spreken en zo goed mogelijk af te stemmen waar we de komende tijd en in de toekomst gezamenlijk aan kunnen werken om het RAI gebied aantrekkelijk te maken voor de stad.

Geef uw mening

Betsie van Keulen

Weer met verbazing naar de hoeveelheid vrachtwagens in de Wielingenstraat gekeken. Vaak enorme gevaartes die de straat verstoppen en voor onveilige situaties zorgen. De buurt wordt vergiftigd door de uitlaatgassen. Hoe is het mogelijk dat dit zo gebeurt. Ik hoop heel erg dat er snel een oplossing komt voor dit probleem. Amsterdam wil vergroenen. Bovenstaande staat hiermee in schril contrast.

S. van Tongeren

Hai Betsie, een vraag. Heb je vroeger in een kindertehuis gewerkt? Ik zoek een Betsie :-) voor mijn moeder.

JOYze hoogland

Mis de alternatieven uit de brainstorm groep

enny schmitz

Mooi positief beeld van de RAI vwb de toekomst. Maar... op korte termijn moet met de realistische blik van nu iets gedaan worden aan de verkeersoverlast en daarmee de luchtverontreiniging. Het autoverkeer loopt volledig vast rondom de RAI. Als buurtbewoner is het soms onmogelijk om normaal uit de buurt te komen. Het vrachtverkeer en hoeveelheid taxi's neemt per evenement schrikbarend toe. Ik (en met mij de buurt) zou graag vernemen wat de plannen zijn op korte termijn! De metro zal het vrachtverkeer en de taxi's niet doen afnemen.

Kenneth | Amsterdam Zuidas

Beste enny schmitz, dank voor uw bericht. Wij, en de Rai, signaleren ook deze problematiek. Vandaar deze Doe-enDenktank. We zijn dus in gesprek, ook over de oplossingen op de korte termijn. Op 22 juni is er tijdens het WeMakeTheCity-festival een sessie Logistiek over water als mogelijke oplossingsrichting voor het verminderen van vrachtverkeer. Zie ook: https://wemakethe.city/nl/duurzame-rai-op-wemakethe-city