skip to main content
Laatste werkzaamheden fietspad Beethovenstraat

Tijdens deze periode zijn de verkeerslichten uitgeschakeld. We zetten verkeersregelaars in op de kruising. Dat gebeurt tussen 7.00 uur ’s ochtends en 20.00 uur ’s avonds. Ook sluiten we één rijstrook af voor het autoverkeer op de Beethovenstraat, maar alle rijrichtingen blijven wel beschikbaar.

Verkeerslichten

Voordat het tijdelijke fietspad ter hoogte van de Beethovenstraat kan worden gebruikt, moeten we eerst nog de verkeerslichten op de kruising met de Strawinskylaan afstellen. Verder moeten we nog masten plaatsen en verplaatsen. En in het wegdek brengen we zogeheten detectielussen aan: koperdraden die signaleren wanneer voertuigen de verkeerslichten naderen en hoe druk het is. Als dat allemaal klaar is – naar verwachting woensdag 13 juni 2018 – kan het tijdelijke fietspad in gebruik worden genomen.

Extra werk 11 juni

Op maandag 11 juni verrichten we extra werkzaamheden in de avond en nacht. Deze werkzaamheden geven geluidhinder, al doen we uiteraard ons best die zoveel mogelijk te beperken. Wat gaan we doen?

1.

Op maandag 11 juni, van 20.00 tot 23.00 uur, sluiten we de rechterrijstrook voor verkeer vanaf de Strawinskylaan af en brengen we drie detectielussen aan op deze strook. Het verkeer kan over de linker strook rechts- en linksaf de Beethovenstraat oprijden. Zie het kaartje 1. hieronder.

2.

Op maandag 11 juni vanaf 23.00 uur verplaatsen we de werkzaamheden naar de Beethovenstraat. Op het deel tussen het Matthijs Vermeulenpad en de Strawinskylaan (richting stad) zetten we de linkerrijstrook af en brengen we twee detectielussen aan. Er blijft een kort opstelvak voor links afslaand verkeer beschikbaar. Zie kaartje 2. hieronder.

3.

Van 01.00 tot 02.00 uur ’s nachts zetten we het gehele opstelvak af en leiden we personenverkeer dat linksaf wil slaan rechtdoor. Zie kaartje 3. hieronder.

4.

Van 02.00 tot 03.00 uur ’s nachts brengen we tenslotte nog een detectielus aan op de zuidelijke rijbaan van de Strawinskylaan. De rijbaan sluiten we daarvoor af. Zie kaartje 4. hieronder.

Uitbreiding WTC

Het tijdelijke fietspad op de Beethovenstraat hebben we aangelegd vanwege de uitbreiding van het WTC. Tussen het huidige WTC en de Beethovenstraat wordt een nieuwe toren gebouwd. Daarvoor moeten we kabels en leidingen verleggen. Om dat veilig te kunnen doen, is het doorgaande fietspad langs de Beethovenstraat sinds enkele maanden niet meer beschikbaar. Fietsers moeten nu oversteken naar de overkant van de Beethovenstraat. Om toch een verbinding langs de Beethovenstraat aan de kant van het WTC te houden, is het nieuwe tijdelijke fietspad aangelegd. Dat loopt over de kruising van de Beethovenstraat met de Strawinskylaan. Dit fietspad blijft ongeveer 3 jaar in gebruik. Het gaat naar verwachting op 13 juni 2018 open.

Geef uw mening

Joseph Wust

WEas dit nodig ?? Er ligt toch een mooi tunnetje ONDER de Beethovenstraat, die de verbinding verzorgt van OOST-zijde BHstr met de WEST-zijde BHstr. Destijds heel veel gesteggel over geweest. v.Porelgeest wilde het tunnetje sweg hebben. Zijn opvolger heeft het weer in ERE hersteld. Nu komt er over de BHstr een 2e fietspad (eerste is over kruising Pr.Irenestr.; LEVENSGEVAARLIJKE kruising !) en nog wel met verkeerslichten, die het verkeer over de BHstr alleen maar nog meer doet stgneren. WAARTO M NIET HET TUNNETJE BENUT ? ? ? Joseph Wust jwust@netland./nl 020-6707270 p.s. de brief van 7 juni (20180603mk/MN is heel verwarrend! Er staat : de doorlopende fietspad is SINDS 3 maanden niet meer beschikbaar ! WELK FIETSPAD : Oost-zijde of West-zijde (ik neem aan de laatste van de nieuwe toren komt tussen oude WTC en BHstr. .VERVOLGENS : NU MOET ER OVERGESTOKEN WORDEN ! ? ! waarom niet door het tunnetje ? ? ?

M. Cramer

Inderdaad IDIOOT. Beneden is een parkje aangelegd....... worden straten en fietspaden door amateurs uit de provincie bedacht????