skip to main content
De hobbels naar afvalscheiding in Zuidas

Bijna heel Amsterdam kent ondergrondse containers waar iedereen vanaf de straat zijn huisafval in kan gooien, een gemakkelijk en duurzaam systeem. In Zuidas bleken deze containers vanaf het begin geen optie. De dichtheid van bebouwing en mensen is er te hoog. Om het afval uit alle torens te herbergen, zouden wel tien van die ondergrondse containers naast elkaar moeten staan. Dat past niet zomaar in de toch al druk gebruikte ondergrond. Bovendien is het geen fraai gezicht en komt er nogal wat vrachtverkeer aan te pas om alle containers regelmatig te legen. Plastic belandt in Zuidas dus niet zo gemakkelijk in een ondergrondse container.

Containers in de kelder

Voor alle nieuwe gebouwen in Zuidas eisen we daarom een ‘inpandige’ opslag van afval. ‘Dat zijn vaak grote plastic duwbakken in parkeerkelders’, zegt Jan van ’t Hek, assistent projectmanager Zuidas. Maar daar doemt de tweede hobbel op: ook inpandig speelt ruimtegebrek een rol. Al het afval van een hele toren moet op een paar vierkante meter kelder worden opgeslagen. Gebouwbeheerders die de afvalverwerking regelen, kiezen daarom niet gemakkelijk voor gescheiden afvalsystemen.

Afvalinzamelaars

Als een gebouwbeheerder wel gescheiden afvalbakken in de torenkelder weet in te passen, doet zich hobbel drie voor: de afvalinzameling. Gebouwbeheerders moeten contracten sluiten met inzamelaars. Dat is ingewikkelder naarmate het om meer verschillende afvalstromen gaat. Eén inzamelingsbedrijf dat één bak met al het ongescheiden afval ophaalt, is een stuk gemakkelijker.

Nascheiding

De vierde hobbel is dat in een aantal gebouwen afval wordt opgeslagen in zogeheten perscontainers, die vuilniszakken samenpersen. Dat is handig om ruimte te besparen, maar minder handig wanneer het afval alsnog bij de verwerking te kunnen scheiden. ‘Het grootste gedeelte van afvalscheiding in Amsterdam gebeurt met ‘nascheiding’. Een moderne afvalsplitser haalt ergens in het Westelijk Havengebied stromen uit elkaar. Dat is niet goed mogelijk als het afval al te veel in elkaar is gedrukt,’ zegt Van ‘t Hek.

Samenwerken

Ondanks deze hobbels wordt er weldegelijk afval gescheiden in Zuidas. In de ITO-toren, aan het Gustav Mahlerplein, werd in 2016 bijvoorbeeld 59 procent van het afval gescheiden en was 41 procent restafval. Volgens Van ‘t Hek vloeit afvalscheiding door bedrijven vaak voort uit de wens van medewerkers. Nina van den Berg, projectmanager bij Green Business Club Zuidas en verantwoordelijk voor energie, afval en mobiliteit, noemt meer redenen voor beheerders en pandeigenaren om hun afval te scheiden. ‘Niemand wil dat alles als restafval op de stort eindigt. Vaak is restafval ook duurder, dus is het fijn om die stroom klein te houden. Voor papier krijg je in sommige gevallen zelfs geld van de afvalinzamelaar. En natuurlijk: als bedrijven afval hoogwaardig laten verwerken, kunnen ze dat noemen in hun jaarverslagen.’

Contracten standaardiseren

Kunnen wij als Zuidas bijdragen aan betere afvalscheiding door bedrijven? De gemeente is verantwoordelijk voor het afval van particulieren, maar niet van bedrijven. Desondanks proberen we, in samenwerking met de Green Business Club Zuidas, wel invloed uit te oefenen op keuzes. En we onderzoeken hoe het huidige systeem verbeterd kan worden. ‘Op straat leveren alle verschillende contracten met afvalinzamelaars geen optimale situatie op’, zegt Van ‘t Hek. ‘Wij willen de afvalophaal zoveel mogelijk standaardiseren en combineren. Dan kan het transport veel efficiënter.’ Van den Berg van de Green Business Club pleit voor langdurige relatie tussen gebouweigenaars, beheerders en afvalinzamelaars. Ze noemt de RAI als voorbeeld, waar afvalinzamelaar Renewi (voorheen Icova) al dertig jaar het afval ophaalt. ‘Dan denk je met elkaar mee en loont het om te investeren in betere oplossingen.’ In 2017 is 63% op de locatie RAI gescheiden aangeleverd bij Renewi. Van de 37% restafval zorgt nascheiding voor een verdere reductie. Uiteindelijk blijft 15% pellet over: droge brandbare korrels gebruikt voor energieopwekking.

Afvalscheiding door RAI Amsterdam

Geef uw mening

Margreet Overberg

Toch moet het mogelijk zijn om op de zuidas een aantal oranje containers voor plastic neer te zetten en waar het redelijk makkelijk op te halen is. B.v. Meteen over de Lex van Deldenbrug, aan de Boelelaankant. Daar lopen zoveel zuidassers overheen, ook bewoners, dan neem je gemakkelijk een zakje mee. Zelfde geldt voor de overgang bij Buitenveldertselaan, cq Beethovenstraat.