Zuidasdok

Proef met damwanden voor tunnelbouw Zuidasdok

Ter voorbereiding van het project Zuidasdok voeren we tussen 9 en 20 juli 2018 een zogeheten damwandinstallatieproef uit. Dat gebeurt ter hoogte van het gebouw van EY, tussen de A10 Zuid en het treinspoor.

Doel van de proef is te onderzoeken welke technieken haalbaar zijn voor het installeren van damwanden: intrillen of indrukken, eventueel in combinatie met aanvullende maatregelen. We willen uiteraard schade (aan wegen en gebouwen) en grondverplaatsingen voorkomen en de hinder door geluid en trillingen voor de omgeving zoveel mogelijk beperken. Het werk wordt uitgevoerd door het consortium ZuidPlus, dat Zuidasdok gaat realiseren.

De rode ster geeft de locatie aan van de damwandinstallatieproef

Specifieke eigenschappen

Iedere bodem en iedere grond hebben hun specifieke eigenschappen. We testen daarom verschillende installatiemethoden, met damwanden van verschillende lengten. Na iedere test onderzoeken we nauwkeurig hoe de ondergrond zich heeft gehouden. Naast en in het spoor en de A10 brengen we meetpunten aan. Zowel vooraf, tijdens als na de proef meten we meerdere keren per dag. De resultaten gebruiken we om te bepalen hoe we damwanden het beste kunnen aanbrengen. De damwanden die we tijdens de proef gebruiken, vormen onderdeel van de bouwkuip die straks nodig is voor de aanleg van de uitrit van de zuidkant van de tunnel waarin de A10 komt te liggen.

Wat u ervan merkt

De werkzaamheden vinden overdag plaats, op werkdagen van maandag 9 juli tot en met 20 juli 2018, tussen 07.00 uur en 16.00 uur. Mensen die in de buurt van de proeflocatie wonen of werken, kunnen (geringe) geluid- of trillinghinder ondervinden.

Reacties

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Geef uw mening

Hou me op de hoogte van reacties op dit artikel