skip to main content
Uitvoeringskaarten 2019 voor Zuidas en Zuidasdok

Om een goed beeld te geven, maken we alleen de hoofdlijnen in de uitvoering zichtbaar. Het gaat niet alleen om de bouw van nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen (zoals hotels). Maar ook om sloop van bestaande (tijdelijke) gebouwen. Daarnaast doen we heel veel aan de infrastructuur. Denk daarbij aan inrichting van openbare ruimte, aanleg of onderhoud van wegen en inrichting van bouw- en werkterreinen. Verder spelen nogal wat werkzaamheden zich onder de grond af, zoals de aanleg van kabels en leidingen (of de verwijdering ervan), van stadsverwarming en andere nutsvoorzieningen. Er is ook een gedetailleerde planning van de uitvoering in het eerste kwartaal van 2019 beschikbaar.

Raakvlakkenkaart  Zuidasdok- Zuidas 2019 – 2029

De bouw van Zuidasdok loopt dwars door het gebied Zuidas. Projectorganisatie Zuidasdok heeft een eigen planning. Voor een goede afstemming tussen de werkzaamheden van Zuidasdok en de overige werkzaamheden in Zuidas, maken we ook een zogenaamde raakvlakkenkaart. Deze kaart geeft op detailniveau weer wat er speelt op de plekken waar het werk van Zuidas en van Zuidasdok elkaar raken. Van deze raakvlakkenkaarten maken we elk kwartaal een update, maar ze kijken verder vooruit dan de jaarlijkse uitvoeringskaart.

Meer informatie

Bekijk de kaarten hieronder. Eerdere kaarten zijn hier te vinden.

Geef uw mening

Aron

Eindelijk dat kankercentrum weg daar.