skip to main content
RAI gaat Hal 5 uitbreiden

Voor de uitbreiding is begin maart de omgevingsvergunning verleend. Met deze uitbreiding wil RAI ook het verouderde aanzicht van Hal 5 een frisse uitstraling geven. Onder meer door een nieuwe glazen gevel. Het terrein tussen de hal en het voetpad langs de Wielingenstraat is onderdeel van de ontwikkeling. Parkeerterrein P9 wordt afgescheiden van het voetpad door een nieuwe, brede groenstrook.

Verschuiving entree

Architectonisch ontstaat er meer één geheel, door het betonnen raamwerk van de hallen aan het Europaplein en het Amtrium (zie kaartje hieronder) door te trekken in de uitbreiding van Hal 5. De belangrijkste entree van de hal verschuift van de Wielingenstraat naar het Europaplein. De aanpak van de ruimte tussen Hal 5 en de Wielingenstraat doet RAI in samenwerking met de gemeente.

Het RAI-complex met de Wielingenstraat

Sloop

Het werk is op 13 maart begonnen met de sloop van de huidige gevel van Hal 5 en het plaatsen van een bouwschutting. De sloopwerkzaamheden buiten starten begin april en duren enkele weken. De nabijgelegen woningen kunnen hiervan geluidsoverlast ondervinden. Verder zijn inmiddels vier bomen gekapt om ruimte te maken voor de uitbreiding.

Informatiebijeenkomst

De bouw van de uitbreiding zal ongeveer een jaar in beslag nemen. In 2020 start vervolgens de aanleg van de groenstrook en de herinrichting van het parkeerterrein. Op dinsdag 9 april 2019 nodigt RAI belangstellenden tussen 18.00 en 19.30 uur uit voor een bijeenkomst waarop het de plannen nader worden toelicht. Locatie: entree D (de receptie van gebouw Elicium).

Geef uw mening