skip to main content
Binnenkort doorpraten over ‘Verdi’, doet u mee?

Het is niet de eerste keer dat we u uitnodigen om mee te praten. De eerste bijeenkomsten vonden plaats in het voorjaar van 2018. Vanaf dat moment zijn we een jaar lang op verschillende manieren met belangstellenden en belanghebbenden in gesprek gegaan. We vinden dat belangrijk, omdat we zo goed mogelijk willen luisteren naar uw meningen en wensen. En u graag willen vertellen hoe we die hebben verwerkt in onze plannen tot dusverre. We gaan nu een volgende fase in. Houd u daarom 20 november (middag) en 21 november (avond) vrij in uw agenda voor de gebiedsconferentie Verdi.

Wat eraan vooraf ging

Eind 2017 stuurde het college van burgemeester en wethouders de Principenota Verdi naar de gemeenteraad. Zuidas kreeg de opdracht de ontwikkelmogelijkheden te onderzoeken. ‘Door in te zetten op verbinden, verdichten en vergroenen, ontstaat er een interessante plek voor heel Amsterdam’, schreef het college. Dat willen we doen door woningen, voorzieningen en kantoren te bouwen (vooral in het oostelijk deel van het gebied), de bereikbaarheid te verbeteren en het bestaande groen te versterken en uit te breiden. Verdi moet een prettig gebied worden voor de huidige bewoners en gebruikers, maar ook voor alle andere Amsterdammers. In 2018 begonnen we met het maken van plannen voor dit gebied. We nodigden u uit mee te denken. De eerste gesprekken vonden plaats in het voorjaar van 2018. In april 2018 organiseerden we een algemene informatiebijeenkomst, waarin iedereen zijn mening en ideeën kon geven. In de maanden daarop praatten we erover door tijdens thematische workshops. Daarna kreeg de rest van Amsterdam het woord. Onder meer via een online enquête in september vroegen we alle geïnteresseerde Amsterdammers het hemd van het lijf. Deze gesprekken leverden ons een schat aan informatie en inzichten op. We gebruikten ze bij het opstellen van de Projectnota voor geheel Verdi en voor de Investeringsnota voor deelplan 1 (het noordoostelijk deel van Verdi). We presenteerden die in maart 2019, tezamen met een flink aantal onderzoeken.

Hoe we verder gaan

De volgende stap die we zetten is het maken van een Investeringsnota voor deelplan 2: het gebied tussen de A10, het Burgerweeshuispad en de Schinkel (Noordoost). Daarnaast gaan we werken aan een visie voor het Jachthavengebied (deelplan 3, Noordwest). Naast de specifieke plannen voor deze gebieden, blijven we ook werken aan de thema’s groen, mobiliteit en ‘heel & veilig’, deze lopen immers als een rode draad door alle gebieden heen. Ook nu nodigen we u weer van harte uit om deze thema’s een stap verder te brengen. Op woensdag 20 (middag) en donderdag 21 (avond) november organiseren we hiervoor de Gebiedsconferentie Verdi. Er zullen workshops zijn over de genoemde thema’s en we gaan praten over de vraag wat nodig is om tot een goed functionerend en aantrekkelijk gebied te komen.

Denkt u (weer) met ons mee?

Binnenkort staat op deze website meer informatie, met de mogelijkheid om u aan te melden voor (een van) de workshops. We spreken u graag.

Geef uw mening

fred

MENSEN , de kaarten zullen reeds geschud door B&W, voor de show geven ze nog een avondje leugens vertellen , let dus goed op, AUB

j.p.jongkind

Fred je heb het helemaal door, geweldig dit betonorkest wist niet eens wat een MER was en toen ik dat op een bijeenkomst melde notuleerde ze het niet in eind verslag. Een jaar later kwamen ze met het verhaal jeetje pietje we moeten een MER uitvoeren of zij het hadden uitgevonden!!!!