skip to main content
Proefsleuven graven in de De Boelelaan

In totaal graven we op 13 locaties 22 proefsleuven met een minigravertje en een grondwerker. Per dag graven we er 2 of 3, afhankelijk van de grootte van de proefsleuf. Deze werkzaamheden voeren we uit vooruitlopend op een volledige herinrichting van dit deel van de De Boeleaan (tussen de Parnassusweg en de Beethovenstraat). Deze herinrichting staat voor eind 2021 op de planning.

Gevolgen voor verkeer

Tijdens de spits worden fietsers en voetgangers niet gehinderd, buiten de spits leiden we fietsers langs het werk. Omdat we een aantal proefsleuven op erg drukke locaties graven – bijvoorbeeld bij het kruispunt van de Parnassusweg en Buitenveldertselaan – voeren we deze werkzaamheden uit op zaterdag 18 januari 2020. Twee van de proefsleuven moeten in de ventweg van de De Boelelaan worden gegraven. Om auto’s hier langs het werk te leiden, zullen we een aantal parkeervakken afzetten. Ook deze werkzaamheden voeren we uit buiten de spits.

Nota van Uitgangspunten

De plannen voor de herinrichting zijn opgenomen in de concept Nota van Uitgangspunten Boelelaan Midden. Deze nota heeft eind 2019 ter visie gelegen en bieden we in maart 2020 ter vaststelling aan het gemeentebestuur aan.

Geef uw mening