skip to main content

We werken aan een nieuw ontwerp voor het middendeel van de De Boelelaan, het stuk tussen de Beethovenstraat en Parnassusweg. Die zorgt ervoor dat er een lange en brede strook vrijkomt, waaraan we graag een mooie invulling willen geven. Om te peilen wat bewoners hier het liefste zien, hebben we een app ingezet. Via de app konden bewoners open en gesloten vragen beantwoorden. 252 bewoners deden dat. Het resultaat: de grootste groep wenst ‘groen en natuur’.

Meningen

Daarmee kun je natuurlijk nog veel kanten op. In de app bleek dat de meningen verschilden over de vraag waaraan het groen precies moet voldoen. Voor menigeen moet het vooral rust bieden. Anderen pleitten voor een fontein. Of een uitlaatplek voor honden.

Vervolg

De ontwerpers zijn nu bezig met het maken van een voorlopig ontwerp, waarbij ze enerzijds rekening houden met een vastgesteld budget en anderzijds proberen een mix van de door bewoners gedragen ideeën te verwerken. Dit voorlopige ontwerp is als het goed is in het voorjaar van 2021 klaar. Tegen die tijd leggen we het weer voor aan de bewoners. Wanneer precies en in welke vorm weten we nu nog niet. Als het voorlopig ontwerp vervolgens is goedgekeurd, gaan de ontwerpers aan de slag met het definitieve ontwerp. Daarna gaan we op zoek naar een aannemer en start de uitvoering.

Geef uw mening

Gerelateerde artikelen

wonen

Kappen en planten bij Kapel & Convict

Om de buitenruimte van Kapel & Convict geschikt te maken voor de nieuwe bewoner, het Conservatorium van Amsterdam, moeten we 15 bomen met een beperkte toekomstverwachting kappen. Er komen er 26 voor terug.
wonen

Hoe blijft de noordkant van Verdi straks bereikbaar?

Bewoners maken zich zorgen over de bereikbaarheid van het noordelijk deel van Verdi, dat we gaan ontwikkelen. Ze zijn bang dat het gebied tussen de Schinkel en de Amstelveenseweg te druk wordt. Antwoorden op de vier meest gestelde vragen.
reizen
2

Onderzoek naar mobiliteit in coronatijd

Hoe reist u nu van en naar Zuidas? Of reist u nu even niet? We voeren een mobiliteitsonderzoek uit om te weten te komen of we maatregelen moeten nemen om Zuidas coronaproof bereikbaar te houden of te maken. Daar hebben we u bij nodig.
Meer artikelen