skip to main content
Niet harder dan 30 km/u in de Gustav Mahlerlaan-West

Eind 2021 besloot de gemeenteraad om de maximumsnelheid voor (auto)wegen in grote delen van de stad terug te brengen naar 30 km/u. In februari 2023 is de Gustav Maherlaan-West aan de beurt, tussen de Parnassusweg en de VU. De maximumsnelheid gaat daar dan van 50 km/u naar 30 km/u. Na de aanleg van de oversteek Gustav Mahlerlaan/Parnassusweg is dit weer een stap in de richting van een prettig en veilig verblijfsgebied binnen Kenniskwartier, met meer ruimte en aandacht voor fietsers en voetgangers.

Veilig wonen en werken

Nu wordt de Gustav Mahlerlaan-West vooral gebruikt als doorgangsweg om bij de VU te komen. Maar met de komst van Stepstone en The Pulse of Amsterdam in 2024 gaan in dit deel van het Kenniskwartier steeds meer mensen wonen en verblijven. Door de maximaal toegestane snelheid te verlagen is er minder geluidsoverlast en wordt het veiliger voor bewoners, voetgangers en fietsers.

Bebording en markeringen

In februari 2023 plaatsen we in de Gustav Mahlerlaan-West vier 30 km/u borden en brengen we twee 30 km/u wegmarkeringen aan. De ongeveer 130 meter lange witte middenstreep verdwijnt.

De 30 km/u straat

Toekomst

Op de lange termijn wordt de hele Gustav Mahlerlaan-West opnieuw ingericht. Zo gaan we bijvoorbeeld het huidige asfalt vervangen voor rode klinkers. Maar dat duurt nog enkele jaren, want eerst wordt een groot deel van de nieuwe gebouwen in dat deel van het Kenniskwartier opgeleverd. Zo komen er ongeveer 1.500 woningen tussen de A10 en de Gustav Mahlerlaan-West. En als ook de voetbalclub SC Buitenveldert is verplaatst, worden er aan de zuidzijde van de Gustav Mahlerlaan-West nog eens ongeveer 1.500 woningen en voorzieningen gebouwd, waaronder een basisschool.

Het verkeersbesluit ligt 6 weken ter inzage. Dit betekent dat iedereen tot en met 3 februari 2023 heeft om bezwaar in te dienen. Kijk voor de mogelijkheden voor bezwaar op www.amsterdam.nl/bezwaar/jb.

Op de website van de gemeente Amsterdam is meer te vinden over de overgang van veel straten in Amsterdam naar 30 km/uur.

Geef uw mening