Visie Zuidas 2016

Hoe ziet Zuidas er in 2030 uit? Waar werken we nou eigenlijk naartoe? En hoe zorgen we ervoor dat het in de tussentijd een prettige omgeving blijft om te wonen, werken en verblijven? Helemaal nu de werkzaamheden voor het project Zuidasdok dichterbij komen. Dat is te lezen in de Visie Zuidas 2016, het beleidsdocument waarin we in grote lijnen formuleren hoe we de toekomst van Zuidas voor ons zien.

Waarom een Visie?

Het succes van Zuidas als zakencentrum moet in stand blijven, maar tegelijkertijd komen er in de wijk 7.000 woningen bij en stijgt het voorzieningenniveau. En dat terwijl Amsterdam zich ondertussen opmaakt voor een van de grootste infrastructurele projecten uit de geschiedenis: Zuidasdok. Het behouden en versterken van de kwaliteit van wonen en werken is de belangrijkste uitdaging voor de komende periode. De Visie Zuidas 2016 beschrijft de ambities en de doelstellingen op thematische wijze. De Visie is geen uitvoeringsplan. De Visie zorgt voor focus en biedt een kader waarbinnen we de richting geven voor de verdere ontwikkeling van Zuidas.

Waar de Visie Zuidas 2016 staat voor ruimtelijke ontwikkelingen, gebouwen en voorzieningen is Leef Zuidas een programma waarin bewoners, gebruikers en bezoekers centraal staan. Het gaat hierbij om structurele en inspirerende activiteiten die bijdragen aan de levendigheid. Met de acties uit het Leef Zuidas-programma brengen we thema’s uit de Visie tot leven.

De totstandkoming van de Visie Zuidas 2016

De nieuwe Visie Zuidas formeel vast gesteld door de gemeenteraad op 5 oktober 2016. Voor de totstandkoming van de uiteindelijke Visie heeft een speciale projectgroep met meer dan 200 personen gesproken, hebben ruim 800 Amsterdammers ( bewoners, studenten, ondernemers, bezoekers, belanghebbenden) en andere betrokkenen hun mening online gegeven en zijn er talloze bijeenkomsten georganiseerd (traject denkZuidas). Het was belangrijk om zoveel mogelijk ervaringen, ideeën, wensen, dromen en adviezen te verzamelen. Op deze manier kon een conceptdocument worden geschreven, waarin de meningen van bewoners, bedrijven, studenten, belangengroepen zo goed als mogelijk zijn meegenomen.

Op 15 december 2015 heeft het college het concept van de Visie Zuidas vrijgegeven voor inspraak. In totaal zijn er 31 zienswijzen binnengekomen, met daarin bijna 300 vragen, opmerkingen en suggesties. Deze zijn allemaal doorgenomen en afgewogen. Dat heeft ertoe geleid dat in de laatste versie nog aanpassingen zijn gedaan. Zie onderstaande bijlage: Nota van Beantwoording Visie Zuidas 2015.

Geschiedenis Visie

De eerste Visie voor Zuidas is vastgesteld in 2000. Vanwege de dynamiek die ingrijpt op de ontwikkeling van Zuidas wordt de Visie om de paar jaar herijkt. Dat is gebeurt in 2004 en ook in 2009. De basis voor de Visie ligt echter in de jaren negentig van de vorige eeuw. De keuze van de ABN Amro voor de huidige locatie aan de A10 is aanleiding geweest om een masterplan voor Zuidas op te stellen. Het Masterplan is in 1998 door de gemeenteraad vastgesteld en is het allereerste visiedocument voor Zuidas. Hierbij is goed gekeken naar ervaringen die buitenlandse steden opdeden bij de realisatie van vergelijkbare stedelijke gebieden. Hieruit volgde dat bij Zuidas moest worden gestreefd naar een goede balans tussen wonen, werken en voorzieningen.

Lees meer

Deelgebieden van het Grootstedelijk Gebied Zuidas

Reacties

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Geef uw mening

Hou me op de hoogte van reacties op dit artikel

16 februari 2019 | 11:22

j.p.jongkind

Zuidas Plannen maken die om en of andere reden vertraging hebben op gelopen maar wel alvast de bomen kappen dit tussen de 14.000 en de 18.000 waarvoor geen enkele herplant plan bekend is en dat noemt u Duurzaamheid!!!

Schrijf een reactie
0
+1
19 februari 2019 | 11:34

Redactie | Amsterdam Zuidas

Beste J.P Jongkind, we kappen bomen ‘just in time’, dat wil zeggen op het juiste moment. We zouden dit kapseizoen 8.000 bomen kappen, maar hebben op deze website gemeld dat dit er minder zullen worden. Een deel van de kap kan worden verplaatst naar het volgende seizoen. Dat hebben we u al eerder laten weten, n.a.v. uw reactie dit artikel ook al laten weten: https://zuidas.nl/blog/2019/dit-kapseizoen-minder-bomen-verwijderd/.
Wat betreft ‘geen enkele herplant bekend’: we hebben een ‘Plan voor een groene Zuidas’, dat een jaar geleden door de gemeenteraad is goedgekeurd. Zie https://zuidas.nl/blog/2018/fors-investeren-in-een-groene-zuidas/.

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Redactie | Amsterdam Zuidas