Downloads Zuidasdok

Op deze pagina kunt u documenten over Zuidasdok downloaden. Naast een algemeen factsheet kunt u hier ook de documenten vinden die behoren bij de verschillende besluitvormingsfasen van Zuidasdok.

Downloads planuitwerkingsfase Zuidasdok

In de planuitwerkingsfase wordt de beslissing voorbereid die de realisatie van Zuidasdok wettelijk en financieel mogelijk moet maken. Hiervoor worden in de periode 2013-2015 o.a. een projectMER Tracébesluit en Bestemmingsplan gemaakt.

Downloads verkenningsfase Zuidasdok

De eerste fase van het project Zuidasdok is de verkenningsfase. Kern van de verkenningsfase is het trechteringsproces: van veel oplossingsrichtingen trechteren naar een robuuste voorkeursbeslissing met één voorkeursalternatief. Op 9 juli 2012 is de voorkeursbeslissing getekend.

Downloads ontwerpbesluit ontheffing op de wet natuurbescherming

Downloads artist impressions Zuidasdok