skip to main content
400 Beethovenstraat

Bij de nieuwe huisvesting van NautaDutilh op de Zuidas is zowel in het interieur als in de vormgeving van het exterieur gezocht naar mogelijkheden om werknemers een flexibele en gezonde werkomgeving te bieden. Zo zijn er centraal gepositioneerde trappen en is er uitgebreid aandacht besteed aan een goede balans tussen individuele en collectieve voorzieningen. De terrassen op de verschillende verdiepingen zorgen ervoor dat werknemers het contact met de elementen niet verliezen. Het volume van het gebouw is afgestemd op de toekomstig bebouwing aan de Mahlerlaan en Beethovenstraat.

De gevel heeft een formele uitstraling aan de noord en noordoostzijde en een meer persoonlijk karakter aan de zuidwestzijde. De twee geveltypes gaan geleidelijk in elkaar over zodat er een alzijdig gebouw ontstaat zonder een voor- en achterkant. De open en gesloten geveldelen zijn tevens afgestemd op de oriëntatie van het gebouw. De warmtelast op de gevel kan hierdoor op een duurzame wijze gereguleerd worden. De doorlopende witte lijnen op de gevel sluiten aan op de omgeving. De verdraaiing in het bouwvolume en het overstek geven het gebouw een dynamische uitstraling en maken het een beeldbepalend oriëntatiepunt in de toekomstige profilering van de Beethovenstraat. De afschuining in het bouwvolume zorgt voor een perspectivische vertekening van beide zijden.

Specificaties

  • Grootte: 58.577 m2
  • 14.500 m2 kantoor
  • Ondergrondse parkeergarage en commerciële ruimte
  • 13 verdiepingen hoog
  • Opdrachtgever: G&S Vastgoed
  • Architect: UNStudio
  • Aannemer: G&S Bouw

Planning

  • Start bouw: 2015
  • Opgeleverd: 2016