skip to main content
De Boelelaan Midden

Al geruime tijd werken we aan het vernieuwen van de De Boelelaan, een belangrijke verkeersader in Buitenveldert en Zuidas. De inrichting en uitstraling van het middendeel van de De Boelelaan stammen nog deels uit de jaren zestig en zijn niet meer van deze tijd. Met de herinrichting willen we een impuls geven aan de kwaliteit, de verkeersveiligheid en de algehele inrichting.

Al onze plannen, mede gebaseerd op de input die we ophaalden tijdens de informatiebijeenkomst op 12 juni 2019, hebben we opgenomen in een concept Nota van Uitgangspunten. De nota werd op 20 maart 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.

De De Boelelaan is een belangrijke verkeersader

Veilig verkeer

De De Boelelaan is een belangrijke weg voor auto’s, fietsen en voetgangers. Om al het verkeer voldoende plek te geven is een ontwerp voor de laan, de fietspaden, de ventweg en de voetgangersroutes gemaakt. Speciale aandacht gaat uit naar het realiseren van een comfortabele en veilige route voor fietsers en voetgangers tussen het Gershwinplein en de Willem van Weldammelaan. Belangrijk onderdeel van deze route is de oversteek bij de Willem van Weldammelaan. Hier willen we voor voetgangers een zebra aanleggen en zorgen voor een veilige plek (een ‘eiland’) tussen de rijstroken.

Rijen lindebomen

Parkeerplaatsen en brede groenstrook

Om ruimte te maken voor andere functies willen we een groot deel van de parkeerplaatsen langs een deel van de ventweg opheffen. Uit onderzoek is gebleken dat hier veel bezoekers aan Zuidas parkeren. Deze bezoekers kunnen ook gebruikmaken van de parkeergarages in Zuidas. Voor bewoners van de woningen aan de De Boelelaan blijven ook na de herinrichting voldoende parkeerplaatsen over langs de ventweg en aan de zijde van de Groningenstraat. Ook willen we het fietspad aan de zijde van de gebouwen combineren met de ventweg. Door deze twee aanpassingen ontstaat aan de noordzijde van de weg een lange en brede strook zonder verkeer. Het ontwerp voor deze strook willen we samen met de buurt maken, waarbij we denken aan een groene invulling waar gewandeld en gerecreëerd kan worden.

Gerelateerde artikelen

11

Bouw kunstbrug over De Boelegracht gestart

Het werk aan de kunstbrug over de De Boelegracht is in mei 2023 van start gegaan. Eerst plaatsen we een fundering aan de zuidoever (de kant van Buitenveldert), als voorbereiding op het echte werk: het plaatsen van de brug later dit jaar.
17

Groen, kunstbrug en herinrichting De Boelelaan Midden

In april 2022 hielden we een informatiebijeenkomst over de herinrichting van de De Boelelaan Midden. Het schetsontwerp voor de groenstrook, de aanleg van de kunstbrug en de nieuwe infrastructuur kwamen aan bod. Het verslag had u nog van ons tegoed.
4

Bijeenkomst over herinrichting middendeel De Boelelaan

Op het middelste deel van de De Boelelaan, tussen de Beethovenstraat en de Parnassusweg, komt een groenstrook en wijzigt de verkeerssituatie. Op dinsdag 12 april 2022 is er een informatiebijeenkomst, zowel fysiek (vol) als online.