Herinrichting de De Boelelaan midden

Al geruime tijd werken we aan het vernieuwen van de De Boelelaan, een belangrijke verkeersader in Buitenveldert en Zuidas. Inmiddels hebben we al gewerkt aan het westelijke en oostelijke deel van de De Boelelaan. Nu is het middendeel, tussen de Beethovenstraat en Parnassusweg, aan de beurt.

De inrichting en uitstraling van het middendeel van de De Boelelaan stammen nog deels uit de jaren zestig en zijn niet meer van deze tijd. Met de herinrichting willen we een impuls geven aan de kwaliteit, de verkeersveiligheid en de algehele inrichting. Al onze plannen hebben we opgenomen in een concept Nota van Uitgangspunten.

Wat is een Nota van Uitgangspunten?

Als we een grote weg opnieuw inrichten, stellen we vooraf altijd een Nota van Uitgangspunten op. Hierin beschrijven we wat het project precies inhoudt, met welke wet- en regelgeving we rekening moeten houden en welke mogelijkheden er zijn om verbeteringen te realiseren. Voor de De Boelelaan hebben we verschillende onderzoeken laten doen en met een groot aantal betrokkenen gesproken, zowel binnen als buiten de gemeente. Ook hebben we naar verschillende mogelijke inrichtingen gekeken. Dit heeft geleid tot een concept Nota van Uitgangspunten, inclusief een voorkeursontwerp voor de nieuwe inrichting.

De De Boelelaan is een belangrijke verkeersader Foto: Marcel Steinbach

Hoe gaan we om met belangen van betrokkenen?

Tijdens een informatiebijeenkomst op 12 juni 2019 bespraken we met bewoners, gebruikers en ondernemers wat zij belangrijk vinden bij de vernieuwing van de De Boelelaan midden. Hieronder vindt u een document waarin we voor de belangrijkste onderwerpen aangeven hoe deze in de Nota van Uitgangspunten terugkomen. Onlangs lag de conceptnota ter inzage, in maart 2020 bieden we het concept ter vaststelling aan het gemeentebestuur aan.

Verwachte planning

Wat zijn de plannen?

De De Boelelaan is een belangrijke weg voor auto’s, fietsen en voetgangers. Om al het verkeer voldoende plek te geven hebben we een ontwerp voor de laan, de fietspaden, de ventweg en de voetgangersroutes gemaakt. Speciale aandacht gaat uit naar het realiseren van een comfortabele en veilige route voor fietsers en voetgangers tussen het Gershwinplein en de Willem van Weldammelaan. Belangrijk onderdeel van deze route is de oversteek bij de Willem van Weldammelaan. Hier willen we voor voetgangers een zebra aanleggen en zorgen voor een veilige plek (een ‘eiland’) tussen de rijstroken.

Parkeerplaatsen en brede groenstrook

Om ruimte te maken voor andere functies willen we een groot deel van de parkeerplaatsen langs een deel van de ventweg opheffen. Uit onderzoek is gebleken dat hier veel bezoekers aan Zuidas parkeren. Deze bezoekers kunnen ook gebruikmaken van de parkeergarages in Zuidas. Voor bewoners van de woningen aan de De Boelelaan blijven ook na de herinrichting voldoende parkeerplaatsen over langs de ventweg en aan de zijde van de Groningenstraat. Ook willen we het fietspad aan de zijde van de gebouwen combineren met de ventweg. Door deze twee aanpassingen ontstaat aan de noordzijde van de weg een lange en brede strook zonder verkeer. Het ontwerp voor deze strook willen we samen met de buurt maken, waarbij we denken aan een groene invulling waar gewandeld en gerecreëerd kan worden.

De De Boelelaan 'by night' Foto: Marcel Steinbach

Bomen

Van de huidige bomen langs de De Boelelaan moeten we een groot deel kappen. De bomen tussen de laan en de ventweg hebben geen goede groeiomstandigheden. De grond waar ze in staan, is van slechte kwaliteit en hun wortels zijn verweven met een groot aantal kabels en leidingen. Hierdoor zien we geen mogelijkheden om de groeiomstandigheden van deze bomen te verbeteren en zijn we tot de conclusie gekomen dat het kappen van deze bomen en het planten van nieuwe bomen op de lange termijn de beste optie is. Bij het planten van nieuwe bomen zorgen we ervoor dat deze wel over goede bomengrond en voldoende ruimte beschikken. De bomenrij aan de noordzijde van de De Boelelaan (aan de kant van het water) staat er wel goed bij en deze bomen hebben ook een prima toekomstverwachting. We willen deze bomen dan ook zo veel mogelijk behouden. Wel zullen we een aantal van deze bomen een klein stukje verplaatsen. De bomen worden hierop voorbereid door een hierin gespecialiseerd bedrijf. In de zomer van 2019 hebben we al voorbereidingen getroffen en kregen de linden een speciale behandeling..

Documenten

  Reacties

  Vond u dit artikel nuttig?

  %Nuttig
  van de mensen vonden dit nuttig.

  Geef uw mening

  Hou me op de hoogte van reacties op dit artikel