skip to main content
De Boelelaan Midden

De inrichting en uitstraling van het middendeel van de De Boelelaan stammen nog deels uit de jaren zestig en zijn niet meer van deze tijd. Met de herinrichting willen we een impuls geven aan de kwaliteit, de verkeersveiligheid en de algehele inrichting. Al onze plannen, mede gebaseerd op de input die we ophaalden tijdens de informatiebijeenkomst op 12 juni 2019, hebben we opgenomen in een concept Nota van Uitgangspunten. De nota werd op 20 maart 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.

De De Boelelaan is een belangrijke verkeersader
Marcel Steinbach

Wat zijn de plannen?

De De Boelelaan is een belangrijke weg voor auto’s, fietsen en voetgangers. Om al het verkeer voldoende plek te geven hebben we een ontwerp voor de laan, de fietspaden, de ventweg en de voetgangersroutes gemaakt. Speciale aandacht gaat uit naar het realiseren van een comfortabele en veilige route voor fietsers en voetgangers tussen het Gershwinplein en de Willem van Weldammelaan. Belangrijk onderdeel van deze route is de oversteek bij de Willem van Weldammelaan. Hier willen we voor voetgangers een zebra aanleggen en zorgen voor een veilige plek (een ‘eiland’) tussen de rijstroken.

Parkeerplaatsen en brede groenstrook

Om ruimte te maken voor andere functies willen we een groot deel van de parkeerplaatsen langs een deel van de ventweg opheffen. Uit onderzoek is gebleken dat hier veel bezoekers aan Zuidas parkeren. Deze bezoekers kunnen ook gebruikmaken van de parkeergarages in Zuidas. Voor bewoners van de woningen aan de De Boelelaan blijven ook na de herinrichting voldoende parkeerplaatsen over langs de ventweg en aan de zijde van de Groningenstraat. Ook willen we het fietspad aan de zijde van de gebouwen combineren met de ventweg. Door deze twee aanpassingen ontstaat aan de noordzijde van de weg een lange en brede strook zonder verkeer. Het ontwerp voor deze strook willen we samen met de buurt maken, waarbij we denken aan een groene invulling waar gewandeld en gerecreëerd kan worden.

Verwachte planning

2019
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2020
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2021
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Graven proefsleuven
Vaststelling Conceptnota van Uitgangspunten
De De Boelelaan 'by night'
Marcel Steinbach

Hoe verder?

De komende periode wordt het ontwerp verder uitgewerkt, waarin twee aangenomen moties worden meegenomen. De eerste motie verzoekt om een extra ontwerpvariant te maken zonder parkeerplaatsen langs een deel van de ventweg. De tweede motie verzoekt om de optie van een stadsbos of voedselbos mee te nemen bij de uit verdere uitwerking van de groenstrook.

Denkt u mee?

Sinds maandag 24 augustus kunt u met andere geïnteresseerden in gesprek over de invulling en vorm van de groene oever. Dit gesprek verloopt online, via de zogeheten Opp App. Gedurende drie weken, tot en met maandag 14 september, kunt u meedoen. U kunt hiervoor de app downloaden op uw telefoon. Hoe het werkt leest u hier. Richting het einde van het jaar verwachten we het ontwerp hiervoor af te ronden. Dit ontwerp leggen we dan aan de gemeenteraad voor. Daarna gaan we de uitvoering voorbereiden. Die zal op zijn vroegst eind 2021 starten en waarschijnlijk meer dan een jaar duren.

Gerelateerde artikelen

wonen
2

Bewoners willen groener middendeel De Boelelaan

Ruimte voor groen en natuur. Dat is wat bewoners rond het middendeel van de De Boelelaan graag terugzien bij de herinrichting van de straat. Ruim 250 bewoners gaven tot half september 2020 hun mening via een app.
Meer artikelen