skip to main content
Kavels C2/C3

Langs de ‘verlengde’ Parnassusweg, tegenover de Warnersblokken liggen de kavels C2 en C3. Op deze kavels stond geruime tijd een tijdelijke rechtbank, omdat een groot deel van de oude rechtbank werd gesloopt en nieuwgebouwd. De grond van kavel C2 en C3 is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het plan is om hier op termijn woningen en kantoren te realiseren. Dit is vastgelegd in een Nota van Uitgangspunten.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is een verkoopprocedure voor deze ontwikkeling gestart, maar heeft deze kavel uiteindelijk niet kunnen gunnen aan een ontwikkelaar. De reden hiervoor was dat de markt vooral de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan als een obstakel zag. Het RVB zal daarom zelf de procedure voor de wijziging van de bestemming starten, op basis van de eerder door de gemeenteraad vastgestelde Nota van Uitgangspunten voor deze locatie.

De kavels aan de Fred. Roeskestraat

Gerelateerde artikelen

1

Ontwerpbestemmingsplan Fred. Roeskestraat 55 ter inzage

Op de plek van de voormalige tijdelijke rechtbank aan de Fred. Roeskestraat 55 komt op termijn een gebouw met kantoren en woningen. Het ontwerpbestemmingsplan hiervoor ligt t/m 18 oktober 2023 ter inzage. Op 21 september is er een inloopavond.
4

Plannen voor kavels tijdelijke rechtbank aangepast

Op de plek waar nu nog de tijdelijke rechtbank staat, komen woningen en kantoren. We hebben dit eerder gemeld. Om de woonkwaliteit te waarborgen, zijn de plannen aangepast. Er is nu gekozen voor een indeling die bestaat uit één basis met daarop twee torens.
8

Woningen en kantoren op plek tijdelijke rechtbank

De gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf werken plannen uit voor woningen en kantoren op de plek waar nu de tijdelijke rechtbank staat. Omdat de nieuwe rechtbank begin mei in gebruik is genomen, komt deze kavel vrij voor nieuwe ontwikkelingen.