skip to main content
Woningen Fred. Roeskestraat

Aan de Fred. Roeskestraat 94A – de voormalige locatie van de British School of Amsterdam (BSA) – komen sociale huurwoningen. De BSA verhuisde in het voorjaar van 2021 naar een nieuw pand aan de Havenstraat. Het schoolgebouw aan de Fred. Roeskestraat is inmiddels verwijderd, en de kavel heeft nu een tijdelijke inrichting. Woningcorporatie Eigen Haard gaat hier woningen ontwikkelen.

Ontwerp en programma

Op de kavel komen 180 sociale huurwoningen in twee appartementengebouwen. Eén aan de kant van de Fred. Roeskestraat en één aan de kant van Zuider Amstelkanaal. Op de begane grond en de eerste verdieping is ruimte voor (maatschappelijke) voorzieningen. De maximale hoogte van beide gebouwen is 30 meter (8 bouwlagen). Beide gebouwen worden aan alle zijden omringt door openbare ruimte, die door de gemeente zal worden ingericht.

Proces en planning

De directie Zuidas heeft de bouwenvelop, waarin de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de bouw van de woningen en de voorzieningen zijn opgenomen, in december 2022 vastgesteld. De gemeente heeft ook in het vierde kwartaal van 2022 concrete afspraken gemaakt met woningcorporatie Eigen Haard. Deze selecteert een architect en zal het ontwerptraject vervolgens gaan starten, dit proces duurt ongeveer anderhalf jaar. De bouw start naar verwachting eind 2024 en de eerste bewoners komen in 2026. De definitieve planning wordt opgesteld door de woningcorporatie en hun aannemer. Als laatste wordt de openbare ruimte ingericht. Dit wordt gedaan door de gemeente Amsterdam. Bij het ontwerp van de openbare ruimte wordt de omgeving betrokken.

Ruimtelijke procedures en inspraak

De gemeente heeft met de omgeving gesproken over de bouwenvelop voor de geplande woningbouw. Als de afspraken vastliggen en een architect geselecteerd is, zal Eigen Haard de omgeving betrekken bij het ontwerptraject van de gebouwen. Het plan voor woningbouw past binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan. Er moet wel een omgevingsvergunning aangevraagd worden voor de bouw van de woningen. Deze vergunning zal worden gepubliceerd, waarna een bezwaartermijn start. Over de planning van deze vergunning volgt te zijner tijd meer informatie.

Informatie

Voor betrokken uit de omgeving en geïnteresseerden zijn twee bijeenkomsten georganiseerd. U kunt hieronder de verslagen en presentaties inzien.

Gerelateerde artikelen

7

Eigen Haard bouwt 180 sociale huurwoningen in Zuidas

Waar tot 2021 de British School of Amsterdam was gevestigd, staan in 2026 twee energieneutrale woongebouwen met 180 sociale huur- en seniorenwoningen. In de Fred. Roeskestraat start eind 2024 de bouw.
3

6 oktober: bijeenkomst over woningbouw kavel British School

De British School is inmiddels vertrokken uit de Fred. Roeskestraat. Het leegstaande pand maakt plaats voor zo’n 150 tot 200 sociale huurwoningen. Op 6 oktober 2021, om 19.30 uur, praten we (online) graag met u over de voortgang.
20

British School maakt plaats voor woningen

De British School of Amsterdam (BSA) is in april van de Fred. Roeskestraat verhuisd naar een nieuw gebouw aan de Havenstraat. Het plan om op de vrijgekomen locatie in de Fred. Roeskestraat woningen te gaan bouwen, lag al langer op stapel. Op 23 juni jl. praatten we de omgeving bij.