skip to main content
Woningen Fred. Roeskestraat

Aan de Fred. Roeskestraat 94A – de voormalige locatie van de British School of Amsterdam (BSA) – komen sociale huurwoningen. De BSA verhuisde in het voorjaar van 2021 naar een nieuw pand aan de Havenstraat. Nadat het schoolgebouw in 2021 is verwijderd, kunnen de woningen worden gerealiseerd. Een woningcorporatie, waarschijnlijk Eigen Haard, is de ontwikkelaar. De oplevering vindt naar verwachting plaats in 2025.

Ontwerp en programma

Op de kavel komen ongeveer 140 – 170 sociale huurwoningen in twee appartementengebouwen. Eén aan de kant van de Fred. Roeskestraat en één aan de kant van Zuider Amstelkanaal. Op de begane grond en de eerste verdieping is ruimte voor (maatschappelijke) voorzieningen. De maximale hoogte van beide gebouwen is 30 meter (8 bouwlagen). Beide gebouwen worden aan alle zijden omringt door openbare ruimte, die door de gemeente zal worden ingericht.

Proces en planning

Amsterdam Zuidas werkt nu aan de bouwenvelop, waarin de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de bouw van de woningen en de voorzieningen zijn opgenomen. De directie Zuidas stelt de bouwenvelop vast. De gemeente zal vervolgens in het eerste kwartaal van 2022 concrete afspraken maken met woningcorporatie Eigen Haard. Deze zal dan een architect selecteren en het ontwerptraject gaan starten. Dit proces duurt ongeveer anderhalf jaar. De bouw van de woningen start volgens planning medio 2023 en de oplevering staat uiterlijk 2025 opgeleverd. De definitieve planning wordt opgesteld door de woningcorporatie en hun aannemer. Als laatste wordt de openbare ruimte ingericht. Dit wordt gedaan door de gemeente Amsterdam. Bij het ontwerp van de openbare ruimte wordt de omgeving betrokken.

Ruimtelijke procedures en inspraak

De gemeente is met de omgeving in gesprek over de bouwenvelop voor de geplande woningbouw. Als de ontwikkelende corporatie bekend is en een architect geselecteerd is, zal deze de omgeving betrekken bij het ontwerptraject van de gebouwen. Het plan voor woningbouw past binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan. De woningcorporatie moet wel een omgevingsvergunning aanvragen voor de bouw van de woningen. Deze vergunning zal worden gepubliceerd, waarna een bezwaartermijn start. Over de planning van deze vergunning volgt te zijner tijd meer informatie.

Informatie

Voor betrokken uit de omgeving en geïnteresseerden zijn twee bijeenkomsten georganiseerd. U kunt hieronder de verslagen en presentaties downloaden.

Gerelateerde artikelen

3

6 oktober: bijeenkomst over woningbouw kavel British School

De British School is inmiddels vertrokken uit de Fred. Roeskestraat. Het leegstaande pand maakt plaats voor zo’n 150 tot 200 sociale huurwoningen. Op 6 oktober 2021, om 19.30 uur, praten we (online) graag met u over de voortgang.
20

British School maakt plaats voor woningen

De British School of Amsterdam (BSA) is in april van de Fred. Roeskestraat verhuisd naar een nieuw gebouw aan de Havenstraat. Het plan om op de vrijgekomen locatie in de Fred. Roeskestraat woningen te gaan bouwen, lag al langer op stapel. Op 23 juni jl. praatten we de omgeving bij.
wonen
18

Huurwoningen op de plek van British School

In de Fred. Roeskestraat komen betaalbare huurwoningen. En wel op de plek waar zich nu nog The British School of Amsterdam bevindt. De school verhuist in april 2021 naar de Havenstraat in Amsterdam-Zuid. Een woningcorporatie gaat er dan bouwen.
Meer artikelen