skip to main content
In het hart van Zuidas gaat de A10 ondergronds

De A10 Zuid is een van de drukste snelwegen van Nederland. De weg vormt het portaal van de regio Amsterdam. Met name bij de afritten S108 en S109 loopt het regelmatig vast tijdens de spits. De bereikbaarheid van Zuidas en het noordelijk deel van de Randstad is erg afhankelijk van dit stuk snelweg. Een goede doorstroming van het verkeer is essentieel. Aanpassingen aan de weg  zijn daarom noodzakelijk.

Van vier naar zes rijstroken

We verbreden de A10 Zuid tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel. Dit is een traject van circa zes kilometer. Aan de huidige vier rijstroken per rijrichting voegen we twee rijstroken toe: in totaal dus zes rijstroken per rijrichting. Om de doorstroming te bevorderen, scheiden we het doorgaand verkeer en het bestemmingsverkeer. Voor het doorgaand verkeer zijn vier rijstroken beschikbaar en voor het bestemmingsverkeer (de op- en afritten S108 en S109) twee rijstroken.

Snelweg ondergronds

In het centrumgebied van Zuidas verdwijnt de A10 Zuid onder de grond. Het stuk snelweg, tussen de begraafplaats Buitenveldert en het Beatrixpark, wordt in twee tunnels aangebracht. Hierdoor ontstaat bovengronds ruimte om station Amsterdam Zuid uit te breiden naar een hoogwaardig vervoersknooppunt.

Nieuwe inrichting verkeersknooppunten

De verkeersknooppunten De Nieuwe Meer en Amstel krijgen een nieuwe inrichting. In de knooppunten start de scheiding van het doorgaand verkeer en het bestemmingsverkeer op de A10 Zuid. De bestaande wegen, viaducten en fly-overs in de knooppunten passen we aan, zodat ze straks goed aansluiten op de nieuwe A10 Zuid.