Snelweg A10 Zuid

De A10 Zuid is een van de drukste snelwegen van ons land. De weg vormt het portaal van de regio Amsterdam. De bereikbaarheid van Zuidas en van het noordelijk deel van de Randstad is erg afhankelijk van deze zes kilometer snelweg.

De A10 Zuid ligt tussen de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer. Momenteel heeft de weg vier rijstroken in elke rijrichting. Dit is niet genoeg om de huidige en toekomstige verkeersstromen op te vangen. Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, verbreden we de weg en scheiden we het doorgaande verkeer van het bestemmingsverkeer. Het aantal rijstroken gaat naar twaalf: zes per rijrichting. Vier per rijrichting zijn voor doorgaand verkeer. Twee rijstroken per richting zijn voor het verkeer met bestemming Zuidas via de op- en afritten S108 (VU Kenniskwartier) en S109 (RAI). Dit zorgt voor een betere doorstroming op de weg.

Twee tunnels

In het hart van Zuidas, ter hoogte van station Amsterdam Zuid, wordt de A10 Zuid aangelegd in twee tunnels. Door de weg hier ondergronds te brengen, ontstaat ruimte om het station uit te breiden. De tunnels hebben een lengte van ongeveer een kilometer. Eén tunnel bestaat uit twee tunnelbuizen: een tunnelbuis met vier rijstroken voor doorgaand verkeer en een tunnelbuis met twee rijstroken voor bestemmingsverkeer. Het doorgaand verkeer mag in de tunnel maximaal 100 kilometer per uur rijden, de maximumsnelheid voor het bestemmingsverkeer is 80 kilometer per uur. Bovenop de tunnels komt een bus- en tramterminal in een grotendeels autovrij gebied.

Knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer

De snelweg A10 Zuid ligt tussen de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer. Het scheiden van het doorgaand verkeer en het bestemmingsverkeer op de A10 Zuid begint bij deze knooppunten. De weggebruiker moet hier straks kiezen voor doorgaand verkeer of bestemmingsverkeer.