Station Amsterdam Zuid

Station Amsterdam Zuid is het snelst groeiende station van Nederland. Het aantal reizigers en treinen zal verder toenemen. Ook de Noord/Zuidlijn en trams van de Amstelveenlijn krijgen hier hun eindpunt. Daar gaan we ruimte voor maken.

Hoogwaardige openbaar vervoer terminal

Het huidige station kan de reizigersstroom nauwelijks aan. Maar uitbreiden is moeilijk, omdat het ingeklemd ligt tussen de rijbanen van de A10 Zuid. Doordat we langs het centrumgebied van Zuidas de A10 Zuid onder de grond brengen, komt daarboven ruimte vrij. Deze ruimte benutten we voor uitbreiding van het station. Er komt een hoogwaardige en compacte openbaar vervoerterminal, met ruimte voor allerlei vormen van vervoer. Grenzend aan het station komen de bus- en tramhaltes, fietsstallingen, standplaatsen voor taxi’s en Kiss & Ride-plek voor wegbrengers en afhalers.

Twee stationspassages

Het station krijgt een lichte, ruimtelijke uitstraling die past bij Zuidas. De perrons worden verbreed en er komen nieuwe overkappingen. Om het grote aantal reizigers goed te kunnen opvangen, krijgt het station straks twee stationspassages. We verbreden de huidige Minervapassage, een belangrijke verbinding tussen het noordelijk en zuidelijk deel van Zuidas. En we bouwen de nieuwe Benjamin Brittenpassage. De metroperrons bevinden zich nu nog ten oosten van de Minervapassage, maar komen straks centraal te liggen, tussen de Brittenpassage en de Minervapassage in. Reizigers kunnen straks elk perron via beide passages bereiken. Dit zorgt voor een betere verdeling van reizigersstromen over het station.