skip to main content
Bouwprojecten

Bouwprojecten

Amsterdam Zuidas bouwt aan een compleet nieuwe stadswijk, samen met ontwikkelaars en aannemers. Tal van bouwprojecten dragen daaraan bij. Begon Zuidas vooral als een kantorenlocatie voor toonaangevende bedrijven, inmiddels wil het gebied meer zijn dan dat: een complete, unieke wijk waar werken, wonen en leven samenkomen. Lees er alles over.

Bouwhinder

Bouwen kan niet zonder overlast. Overal in Zuidas is het een komen en gaan van bouwverkeer. Enorme bouwkranen zijn al van kilometers afstand te zien. Dichterbij is bouwlawaai onvermijdelijk. Dat wil niet zeggen dat aannemers zomaar hun gang kunnen gaan. Ze moeten zich natuurlijk aan de wettelijke regels houden rondom geluidsoverlast en andere hinder. Maar dat niet alleen. Wij stellen aanvullende eisen, in ons zogeheten BLVC-kader. BLVC staat voor Bereikbaarheid, Veiligheid, Leefbaarheid en Communicatie. Op deze vier onderwerpen moeten alle aannemers die in Zuidas werken voldoen aan de eisen die wij stellen.

Zoals het toepassen van zoveel mogelijk stille bouwtechnieken. En wanneer veel lawaai om bouwtechnische redenen niet anders kan, gelden er regels voor de tijdsperioden waarbinnen dat mag. Ook verplichten we aannemers om belanghebbenden tijdig en juist te informeren bij overlast.

Marcel Steinbach

Architectuur

We realiseren ons dat alle bouwwerkzaamheden voor de omgeving belastend zijn. Tegelijkertijd delen we graag onze trots op het resultaat van alle bouwactiviteiten. Zuidas heeft een grote aantrekkingskracht op ambitieuze ontwikkelaars en architecten. De wijk trekt wereldwijd aandacht vanwege zijn grensverleggende architectuur. Die zien we terug in de kantoren, de wooncomplexen en de voorzieningen in Zuidas. Er is echt iets bijzonders gaande tussen Schiphol en het Amstelpark, en tussen Buitenveldert en Oud-Zuid.

Jan Vonk

Duurzaamheid

De bouwers van Zuidas hebben duurzaamheid hoog in het vaandel. Er is veel aandacht voor energiezuinig bouwen, voor circulariteit en voor groen en water in, op en om gebouwen. Samen met de zakengemeenschap van Zuidas (onder meer verenigd in Hello Zuidas en de Green Business Club Zuidas) stimuleren we een cultuur van verantwoordelijkheid nemen voor het streven naar een milieuvriendelijke en energieneutrale wijk. In de openbare ruimte zorgen wij voor voldoende en kwalitatief hoogwaardig groen en water. Dat doen we niet alleen om Zuidas tot een aantrekkelijk woon- en werkgebied te maken, maar ook om te zorgen voor toekomstbestendigheid. De klimaatverandering vraagt onder meer om ruimte voor hemelwater. Daarnaast willen we dat Zuidas een natuurlijk thuis is voor flora en fauna.