skip to main content
Noordzijde station Amsterdam Zuid

Op het voorste werkterrein ligt het zesde dakdeel voor de Brittenpassage klaar. Het is iets verschoven, zodat we het nu kunnen gebruiken als tijdelijke bouwweg terwijl we onder het dek graven.