skip to main content
Werkzaamheden Minervapassage

Werkzaamheden Minervapassage

De komende tijd werken we in de Minervapassage, de bestaande reizigerstunnel van station Amsterdam Zuid. De passage wordt in de toekomst veel hoger en breder dan nu, en daarom slopen we een deel van het bestaande dak.

Van het werk in de Minervapassage gaan reizigers en omwonenden zeker iets merken:

  • één lift beschikbaar naar de metroperrons
  • minder toegangspoortjes naar de metroperrons
  • een omleidingsroute via de metroperrons

Wel blijven metro’s en treinen volgens de normale dienstregeling rijden. 

9 t/m 11 juni: omleidingen

In het weekenden 9 t/m 11 juni is er een omleiding van de doorgaande route van toepassing in het station. De omleidingsroute loopt via de metroperrons. In het eerste weekend (mei) maken we ruimte en verwijderen we onder andere de inmiddels volledig doorgezaagde liggers om in het tweede weekend (juni) het eerste dakdeel voor de nieuwe Minervapassage naar zijn plek te schuiven.

Vanaf vrijdagavond 9 juni 2023 is er spektakel bij station Amsterdam Zuid. We schuiven een reusachtig deel van het nieuwe dak voor de stationsentree – de Minervapassage – op zijn plek. Ook u kunt deze operatie live bijwonen. Meldt u zich aan.

Toegang metroperrons

In het station zullen stewards helpen met zware koffers. Reizigers die met hun fiets het metroperron op willen, kunnen het beste gebruikmaken van de lift bij de entree aan het Gustav Mahlerplein. Gedurende de mei- en juniwerkzaamheden is dit de enige lift naar de metroperrons.

Speciaal vervoer tussen Gustav Mahlerplein en Zuidplein (WTC)

Aan het Matthijs Vermeulenpad en aan de Arnold Schönberglaan staan taxibusjes klaar om mensen die slecht ter been te zijn van het Zuidplein (WTC) naar het Mahlerplein te rijden en vice versa. Dit vervoer is beschikbaar op:

  • Vrijdag: van 21.00 tot 00.00 uur
  • Zaterdag: van 06.30 tot 00.00 uur
  • Zondag: van 07.30 to 00.00 uur

Waarom ‘s avonds, ‘s nachts en in weekenden?

De vernieuwing van zeer drukke station Amsterdam Zuid is een uitdagende klus. De werkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd zonder hinder reizigers, bedrijven en omwonenden. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, werken we in de avond en soms in de nacht of in het weekend. De vele openbaar vervoerreizigers kunnen dan op werkdagen gebruik blijven maken van het station. We vinden het vervelend dat omwonenden hierdoor juist buiten werkdagen overlast ervaren. Met de diverse maatregelen proberen we die zo veel mogelijk te beperken.

Wat hebben we al gedaan?

17 april - half juli: versmalling en één lift

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, heeft Bouwcombinatie Nieuw-Zuid een deel van de Minervapassage afgezet waardoor er een versmalling ontstond. Naar de metroperrons was één lift beschikbaar, dit was aangegeven met borden.

Vanaf 24 april: minder toegangspoortjes
Vanaf 24 april waren er minder toegangspoortjes naar de metroperrons in gebruik. We demonteerden de poortjes om ruimte te maken voor het aanbrengen van schuifbaanpalen waarop in juni het dakdeel overheen geschoven wordt. Daarnaast bouwden we een extra steunpunt voor het nieuwe dak.

28 - 30 april: werk aan het oude dak
Van vrijdag 28 april t/m zondag 30 april werkten we aan het dak boven de toegangspoortjes naar de metroperrons. Op vrijdag van 7.00 tot 23.00 uur, op zaterdag 29 april van 7.00 tot 13.00 uur en op zondag 30 april van 11.00 tot 19.00 uur. De ingeplande reservedagen van maandagavond 1 mei t/m woensdagavond 3 mei (19.00 tot 23.00 uur) bleken niet nodig, we konden alle werkzaamheden binnen het weekend afronden. Het werk bestond voor een deel uit het inzagen van de bestaande liggers. Met geluidswerende doeken hebben we geluidsoverlast in de passage proberen te beperken.

5 t/m 7 mei
We verwijderden liggers om ruimte te maken voor het eerste dakdeel van de Minervapassage.

Zuidasdok

De werkzaamheden maken onderdeel uit van Zuidasdok, waarbij de A10 Zuid wordt verbreed en ondertunneld en station Amsterdam Zuid compleet vernieuwd. Die vernieuwing is nodig omdat Amsterdam Zuid qua reizigersaantallen vergelijkbaar wordt met station Amsterdam Centraal.