skip to main content
Lespakketten

Lespakketten

Leerlingen die meer willen weten over stedelijke ontwikkeling kunnen gebruikmaken van onze lesprogramma’s. Deze programma’s zijn bedoeld voor leerlingen in het basis- en voorgezet onderwijs en alle scholen in Amsterdam. Daarnaast maken we graag specifieke lesprogramma’s in samenwerking met de school.

Stad in ontwikkeling en kaartlezen

In het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum staat een reusachtige maquette en hangen kaarten op verschillende schaal. Bij een bezoek worden de leerlingen in twee groepen verdeeld. De ene groep leert kaartlezen in het informatiecentrum, de andere groep ontdekt het Gustav Mahlerplein door opdrachten te doen op een werkblad. Na een uur wisselen de groepen om.

Leerdoelen

 • De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.
 • De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing.
 • De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

Duur lesprogramma: 3 uur
Doelgroep: leerlingen basisonderwijs
Kosten: gratis

De stad van de toekomst

In een ochtend bouwen leerlingen in groepen aan de stad van de toekomst. Ze doen inspiratie op bij de maquette in het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum en maken vervolgens ter plekke zelf een maquette van de stad van de toekomst. Belangrijk bij dit programma is dat de klas al kennis heeft gemaakt met Zuidas.

Leerdoelen

 • De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
 • De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
 • De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
 • De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed

Duur lesprogramma: 3,5 uur
Doelgroep: leerlingen basis- en voortgezet onderwijs
Kosten: gratis

Instagram opdracht

In een huiswerkopdracht maken leerlingen een Insta-story van hun eigen buurt. Vervolgens brengen ze een bezoek aan het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum om de huiswerkopdracht met elkaar te bespreken, hun buurten met elkaar te vergelijken en toelichting te krijgen over Zuidas en Zuidasdok.

Leerdoelen

 • De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan worden beïnvloed.
 • De leerling leert onder andere door praktisch werk kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in processen uit de levende en niet-levende natuur en hun relatie met omgeving en milieu.
 • De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te plaatsen. 
 • De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren.

Duur lesprogramma: 2,5 uur
Doelgroep: leerlingen voortgezet onderwijs
Kosten: gratis