skip to main content
Proclaimer

Proclaimer

Amsterdam Zuidas doet er alles aan om deze website actueel te houden en te voorzien van juiste informatie. Komt u toch iets tegen wat niet correct is, dan stellen wij het bijzonder op prijs als u dat aan ons doorgeeft.

U kunt reageren op artikelen op deze website, uw reacties worden direct getoond. De redactie bewaakt of reacties passen binnen algemeen geldende (wettelijke) regels en omgangsvormen en geen commerciële inhoud bevatten. Wij behouden ons het recht voor om niet-passende reacties te verwijderen.

De teksten op deze website zijn vrijgegeven onder een CC-BY-SA 4.0 licentie tenzij anders aangegeven.

De foto’s op deze site mogen niet zonder toestemming van de redactie worden gebruikt voor andere media. Wilt u een foto gebruiken, neem dan contact op via: redactie@zuidas.nl

De toegankelijkheid van deze site is gewaarborgd, doordat de webrichtlijnen van de overheid worden nagestreefd.

Omgang met persoonsgegevens

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Wij bewaren persoons- en adresgegevens niet langer dan nodig is.

Uw gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan als er via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.