skip to main content
Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Amsterdam Zuidas streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.zuidas.nl, die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 01-10-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Amsterdam Zuidas, Jos Moerkamp (Hoofdredacteur Amsterdam Zuidas).

Actualiteit

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-08-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op o.v.v. ‘Toegankelijkheid website’. U ontvangt binnen 3 werkdagen onze reactie op uw bericht.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen via de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website www.zuidas.nl nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

Nog niet alle vereiste informatie voor deze toegankelijkheidsverklaring is beschikbaar. Uiterlijk binnen 12 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.