skip to main content
RAI Amsterdam ingericht als corona-testlocatie

Omdat er nu geen congressen plaatsvinden in RAI Amsterdam, besloot het congrescentrum zich aan te bieden als testlocatie. ‘Het is fijn dat wij op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan Amsterdam en haar bewoners’, zegt directeur Paul Riemens. ‘Samen met de GGD zorgen we ervoor dat dit op een veilige en gastvrije manier gebeurt.’ In hal 12 worden de testen afgenomen via het autoraam. Entree C is ingericht als testlocatie voor fietsers en voetgangers. Rondom de RAI staat duidelijk aangegeven waar deze locaties zich bevinden.

Testen met de fiets aan de hand

Afspraak noodzakelijk

Om getest te kunnen worden is een afspraak noodzakelijk. Hiervoor kunt u bellen met het landelijke, gratis nummer 0800-1202. Binnen 24 uur is de uitslag bekend. Na een positieve test doet de GGD een bron- en contactonderzoek, zodat mensen met wie de besmette persoon in aanraking is geweest gewaarschuwd kunnen worden. RAI verwacht capaciteit te hebben om ongeveer 750 mensen per dag te kunnen testen.

Geef uw mening