skip to main content
Rechter doet uitspraak over Oldschool

Geen officieel monument

De plannen voor de sloop van het gebouw van Oldschool gaan al enkele jaren terug. De gemeente wil dat het gebouw op deze locatie plaatsmaakt voor de geplande ontwikkeling van de wijk Kop Zuidas. Op de plek waar Oldschool nu staat, is een deel van de woningbouw-driehoek (ook wel bekend als Kavel L2) gepland waar in totaal zo’n 500 woningen komen. Aan de kant van de Kleine Wetering is een buurtpark gepland. Deze plannen zijn opgenomen in het voor het gebied geldende bestemmingsplan ‘Zuidas Kop Zuidas 2018’.

Bond Heemschut heeft in 2019 het verzoek ingediend om Oldschool aan te wijzen als gemeentelijk monument, zodat het gebouw niet zonder meer kan worden gesloopt. Bond Heemschut geeft aan dat het gebouw met het duidelijk zichtbare betonskelet, de gevelelementen en de verspringende gevelstroken typerend is voor de functionalistische architectuur van de jaren zeventig en daarom monumentwaardig is. Ook de gemeente vindt dat het gebouw monumentwaardig is. Maar als het gebouw blijft staan, kan de geplande woningbouw niet worden gerealiseerd. De gemeente heeft besloten het belang van de woningbouwopgave voor dit deelgebied in Zuidas zwaarder te laten wegen dan het behoud van de cultuurhistorische waarden van het gebouw. Het verzoek van Bondheemschut is daarom door de gemeente afgewezen.  

Vervolg

Bond Heemschut heeft tegen dit besluit van de gemeente beroep aangetekend, dat nu door de rechtbank ongegrond is verklaard. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de gemeente terecht kunnen besluiten het gebouw Oldschool niet aan te wijzen als monument omdat een aanwijzing niet in verhouding zou staan met de naar voren gebrachte belangen bij gebiedsontwikkeling. De rechtbank betrekt daarbij het feit dat de gebiedsontwikkeling al in een vergevorderd stadium is.

Bond Heemschut kan binnen 6 weken na deze uitspraak nog in hoger beroep gaan.

Geef uw mening

George Pancras

Amsterdam levert in rap tempo al zijn broedplaatsen in en ondergraaft daarmee 1 van zijn pijlers: Amsterdam als plaats waar creatieve geesten ruimte voelen om experimenten aan te gaan, dingen uit te proberen. Dit is altijd een wezenlijk onderdeel van de stad geweest, noem het maar een deel van de ziel van Amsterdam. De welkome open houding, de creatieve ruimte die werd gevoeld, heeft altijd een grote aantrekkingskracht gehad op mensen om Amsterdam te bezoeken als toerist of zelfs om hier te gaan wonen en werken. Helaas moeten nu heel veel creatieve ruimten in de stad wijken voor woningen. En natuurlijk hebben we er alle belang bij om woonruimte te maken, maar als je Amsterdam verandert in een grote woonkazerne, waar de ziel uit is, kan je net zo goed in Almere gaan wonen, of in Lelystad, Nieuwegein, Zoetermeer en ga zo maar door. Allemaal treurige woongebieden zonder ziel, zonder eigenheid, zonder bevlogenheid. Wat extra treurig dat Amsterdam daar steeds meer op gaat lijken.

Marnix

Interessant gebouw en brengt wat afwisseling tussen de monotone nieuwbouw van kop zuidas

Bewoner

Ik woon er tegenover, weg met dat ding! Het is lelijk, oud, slecht onderhouden, en de lichten staan letterlijk permanent aan, 24/7! Het is nu echt hoog tijd dit eindelijk te slopen en dat dat groen ervoor terug komt.

Kop van zuid

Peter, Men zit te wachten op sloop van old School, Een afschuwelijk gebouw,laat er maar woningen komen maar niet zoveel in sociale sfeer, dat werkt armoe in de hand.

math

sukkel

Allard

Jij voelt je heel wat he meneertje Peter.

Peter

500 woningen voor wie ? Zullen wel weer hele dure woningen worden .......dus laat staan ...

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Peter, de woningen in de driehoek (kavel L1 en L2) worden niet allemaal dure woningen. Op kavel L2 worden de woningen volgens het principe 40-40-20 ontwikkeld, dus 40% sociale huur, 40% middensegment en 20% hogere segment.

Kop van Zuid

de bewoner die dit gebouw 'prachtig" noemt , heeft geheel geen smaak , woont vermoedelijk zelf ook een in ouwe woning die nog niet ontdekt is door Heemschut , meld je aan en wie weet val je in de prijzen om een asiel huis te worden !!

Bewoner

Heel jammer - prachtig gebouw - dat juist gebruikt kan worden voor die doeleinden waar nu in dezelfde wijk een nieuw gebouw voor neergezeg wordt (dagopvang - crea riimte voor kunstenaars) De argumenten die gemente aanvoerd en helaas de rechter overneemt kloppen v geen kant

KOP VAN ZUID

BRAVO, hoe eerder hoe beter, weg met die ouwe rotzooi in Amsterdam , een mooi nieuw, strak gebouw zal de buurt op vrolijken tussen al het weinige groen wat ons gegund is , nogmaals; BRAVO !!

J.Homan

@Kop van Zuid: ik geef aan wat ik denk dat er gaat gebeuren gezien de vasthoudendheid en strategie van dit soort genootschappen; als het aan mij ligt gaat, net al wat u wenst, nog morgen de sloopkogel erin !

Bewoner

Ik ben een bewoner en had het juist geweldig gevonden als het gebouw was blijven staan. Het geeft mooi tegenwicht aan alle hoog- en nieuwbouw in de buurt. Ik ben zeker niet de enige bewoner die dit vindt dus veel lof voor de bond heemschut.

Kop van Zuid

Heer Homan, laat in hemelsnaam BONSD HEEMSCHUT nu Verder z'n mond houden , de bewoners rondom dit afschuwelijke gebouw zijn dat geneuzel meer dan zat , wie wil er nu nog in deze sloop werkzaam zijn, behalve een enkele broedplaats , terwijl zij nieuwe lokatie krijgen , dat heeft nl de voorkeur voor woningen !! we zijn al meer dan drie jr bezig deze bebouwing weg te krijgen en het duurt maar , zeer kwalijk !!!!

J.Homan

Laat me eens raden: de Bond Heemschut gaat in hoger beroep want niet geschoten is altijd mis en misschien breekt er tijdens de duur van het hoger beroep wel een grote economische crisis uit waardoor woningbouwplannen coor dit deel van de Zuidas op lange baan worden geschoven en Bond Heemschut ook bij een verloren hoger beroep toch doel bereikt/ zijn zin krijgt !