skip to main content
Fietstunnels Beethovenstraat en Strawinskylaan dicht

Nu de laatste hand wordt gelegd aan de bouw van WTC Tower Ten, de extra toren van het WTC op de hoek van de Strawinskylaan en de Beethovenstraat, gaan we het gebied rondom deze toren opnieuw inrichten. We verwachten hier tot het einde van 2022 voor nodig te hebben. Het verkeer zal op verschillende momenten hinder ondervinden. In de eerste fase, van 18 april tot eind september, sluiten we de fietstunnels onder de Beethovenstraat en de Strawinskylaan. We gaan in deze periode met name kabels en leidingen verleggen.

Twee oversteeklocaties

Fietsers die de Beethovenstraat moeten oversteken, kunnen dat doen via twee tijdelijke oversteekplekken. Er komt een tijdelijke oversteek ter hoogte van de Prinses Irenestraat voor doorgaand fietsverkeer. Fietsers in de richting van het Zuidplein kunnen gebruikmaken van een tijdelijke oversteek tussen de Christiaan Neefestraat en het Mathijs Vermeulenpad (zie kaartje hieronder). Drie verkeersregelaars zullen het verkeer ter plekke in goede banen leiden.

Afsluiting fietspad Beethovenstraat

Tussen 20 en 26 juni sluiten we ook het fietspad af aan de westzijde van de Beethovenstraat, op het stuk tussen de Prinses Irenestraat en het Mathijs Vermeulenpad. Dat doen we omdat Waternet in deze week werkzaamheden uitvoert. Het Mathijs Vermeulenpad blijft wel bereikbaar, want verkeersregelaars leiden fiets- en autoverkeer in deze week om-en-om via het voetpad langs het werkterrein van Waternet.

Het fietspad bovenlangs is dicht tussen 20 en 26 juni

Planning

Vanaf begin augustus gaan we onder andere een nieuwe damwand aanbrengen. Tegen die tijd informeren wij u opnieuw over de te verwachten hinder en eventuele omleidingen. Zo zullen er tot het einde van het jaar een aantal momenten volgen waarop de Strawinskylaan en/of de Beethovenstraat zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Geef uw mening

Hans

Wanneer zal het fietspad langs tower ten op de beethovenstraat in zuidelijke richting eindelijk open gaan?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Hans, Dit fietspad gaat waarschijnlijk eind februari open, als de werkzaamheden langs de gevel zijn afgerond.

Martin

Wordt het leuke Lichtkunstwerk van Stephanie de Boer-Hansen bewaard, en hergebruikt?

Redactie

Beste Martin, excuses voor de late reactie. Na het tijdelijke gebruik van de lichtfietsen in de tunnels was helaas geen nieuwe locatie beschikbaar. De lichtfietsen zijn aan de kunstenaar geretourneerd.

Edward Loos

Wanneer gaat het fietspad langs the Valley nu eens eindelijk weer open???

Redactie | Amsterdam Zuidas

Beste Edward, naar alle waarschijnlijkheid zal dat voor eind april gebeuren.