skip to main content
Plans for housing on Sporthallen Zuid site pushed back

De Sporthallen Zuid zijn verouderd en krijgen vlak bij de huidige locatie een nieuw onderkomen. Langs de A10 Zuid komt een modern, gestapeld en toekomstbestendig sportcomplex dat volledig aan de eisen van deze tijd voldoet. Op de huidige plek van de Sporthallen Zuid, aan het IJsbaanpad, ontstaat zo ruimte voor een wijk van 500 à 600 woningen die we in maart 2021 aankondigden. De aangepaste planning voor de ontwikkeling van het nieuwe sportcomplex zorgt ervoor dat plek waarop de Sporthallen Zuid nu staan later vrijkomt dan we vorig jaar meldden en dus de woningbouw ook later begint.

Onderzoek

De tussentijdse resultaten van een haalbaarheidsstudie naar het nieuwe sportcomplex wijzen uit dat aanvullend onderzoek nodig is, onder meer naar een goede inpassing op de nieuwe kavel. Verder blijkt dat de realisatie grotere investeringen vergen dan verwacht. Naar verwachting wordt eind 2022 een principebesluit voor de nieuwe sporthallen aan de gemeenteraad voorgelegd. Met een principebesluit zegt de gemeenteraad al dan niet positief te staan tegenover het plan. In 2025 volgt dan een kredietbesluit. Daarmee stelt de raad vast welke financiële middelen de gemeente beschikbaar stelt. De bouw van het nieuwe sportcomplex kan vervolgens in 2026 starten en in 2029 zijn afgerond. Waarna in 2030 op de vrijgekomen grond de woningbouw kan starten.

Meerdere ambities

Het nieuwe sportcomplex wordt toekomstbestendig en biedt kansen om meerdere ambities te verwezenlijken. Daaronder vallen het mogelijk maken van een uitgebreider sportaanbod, uitbreiding om de groei van de stad op te vangen en het realiseren van meer faciliteiten voor topsporten. Topsport, recreatiesport en onderwijs moeten in het nieuwe complex samenkomen en elkaar gaan versterken. De gemeente werkt de komende tijd verder aan het programma van wensen en eisen waaraan deze multi-sportaccommodatie moet voldoen om topsport, breedtesport, evenementen en onderwijs te faciliteren en op een goede manier te huisvesten. Vertegenwoordigers van gebruikers bij en experts op het gebied van topsport, breedtesport en onderwijs worden daar uiteraard bij betrokken.

Documenten

Hieronder staan de belangrijkste documenten. Alle documenten zijn hier te vinden (onder punt 14).

Give your opinion