skip to main content
Planning woningen op plek Sporthallen Zuid aangepast

De Sporthallen Zuid zijn verouderd en krijgen vlak bij de huidige locatie een nieuw onderkomen. Langs de A10 Zuid komt een modern, gestapeld en toekomstbestendig sportcomplex dat volledig aan de eisen van deze tijd voldoet. Op de huidige plek van de Sporthallen Zuid, aan het IJsbaanpad, ontstaat zo ruimte voor een wijk van 500 à 600 woningen die we in maart 2021 aankondigden. De aangepaste planning voor de ontwikkeling van het nieuwe sportcomplex zorgt ervoor dat plek waarop de Sporthallen Zuid nu staan later vrijkomt dan we vorig jaar meldden en dus de woningbouw ook later begint.

Onderzoek

De tussentijdse resultaten van een haalbaarheidsstudie naar het nieuwe sportcomplex wijzen uit dat aanvullend onderzoek nodig is, onder meer naar een goede inpassing op de nieuwe kavel. Verder blijkt dat de realisatie grotere investeringen vergen dan verwacht. Naar verwachting wordt eind 2022 een principebesluit voor de nieuwe sporthallen aan de gemeenteraad voorgelegd. Met een principebesluit zegt de gemeenteraad al dan niet positief te staan tegenover het plan. In 2025 volgt dan een kredietbesluit. Daarmee stelt de raad vast welke financiële middelen de gemeente beschikbaar stelt. De bouw van het nieuwe sportcomplex kan vervolgens in 2026 starten en in 2029 zijn afgerond. Waarna in 2030 op de vrijgekomen grond de woningbouw kan starten.

Meerdere ambities

Het nieuwe sportcomplex wordt toekomstbestendig en biedt kansen om meerdere ambities te verwezenlijken. Daaronder vallen het mogelijk maken van een uitgebreider sportaanbod, uitbreiding om de groei van de stad op te vangen en het realiseren van meer faciliteiten voor topsporten. Topsport, recreatiesport en onderwijs moeten in het nieuwe complex samenkomen en elkaar gaan versterken. De gemeente werkt de komende tijd verder aan het programma van wensen en eisen waaraan deze multi-sportaccommodatie moet voldoen om topsport, breedtesport, evenementen en onderwijs te faciliteren en op een goede manier te huisvesten. Vertegenwoordigers van gebruikers bij en experts op het gebied van topsport, breedtesport en onderwijs worden daar uiteraard bij betrokken.

Documenten

Hieronder staan de belangrijkste documenten. Alle documenten zijn hier te vinden (onder punt 14).

Geef uw mening

Jos

Naast het nieuwe gebouw van Tripolispark is momenteel te weinig plek voor de bouw van een nieuw sportcomplex dat de Sporthallen Zuid moet vervangen. Het lijkt mij dat dan toch eerst de helft van de grote hal van de Sporthallen Zuid (hal 1) gesloopt moet worden.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Jos, Het nieuwe sportcomplex gaat inderdaad alle huidige hallen vervangen. Voor de bouw van het nieuwe sportcomplex start, zal deze hal moeten verdwijnen.

Han

Het nieuwe sportcomplex komt "langs de A10 Zuid". Nee maar! Aan de Zuidas, dus?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Han, de bedoeling is dat het nieuwe sportcomplex naast Tripolis Park komt, waarvan nu de 'glazen overkapping' is aangebouwd langs de A10. Het sportcomplex komt naast dit glazen gebouw.

Han

Misschien iets specifieker? Waar precies?

jongkind

Het blijft een zeer bedenkelijk plan om Sporthal zuid te slopen, Verbinding weg met Olympisch stadion en nog steeds een van de mooiste sporthallen van Nederland en woningbouw naast een snelweg en een spoorlijn en met daar over heen een luchtvaart landings strook en echt een plan wat ( niet) aan de nieuwe klimaat eisen voldoet. En oja we slopen ook nog even aantal volkstuinen en dus een stuk groen met hoge natuur diversiteit waarden !!!!!!!!!!!

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste heer/mevrouw Jongkind, we gaan natuurlijk niet zo maar de Sporthallen Zuid slopen ;), de aanleiding is de beoogde bouw van een nieuw sportcomplex vlakbij de huidige locatie, naast het nieuwe gebouw van Tripolis Park. De verbinding met het Olympisch Stadion blijft daarmee bestaan. Beide gebouwen zorgen dan samen voor een goede buffer tussen de nieuwe woningen en de weg.